Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Nasza kadra

dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK

Coper - foto - Krzysztof Abriszewski

Kulturoznawca i filozof; pracuje w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu, członek Komitetu  Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Opublikował książki: Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura (Kraków 2008, 2012), Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury (Toruń, 2010), Kulturowe funkcje filozofowania (Toruń 2013); współautor wraz z Andrzejem W. Nowakiem i Michałem Wróblewski książki Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych (Poznań 2016).
Poprowadzi Wprowadzenie do studiów nad nauką i technologią oraz Kontrowersje naukowo-społeczne.

 

prof. dr hab. Ewa Bińczyk

Pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Jest autorką książek: Socjologia wiedzy w Biblii (Nomos 2003), Obraz, który nas zniewala (Universitas 2007), Technonauka w społeczeństwie ryzyka (UMK 2012), a także Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu (PWN 2018).
Poprowadzi Etyka w nauce i technologii.

 

 

 

dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK

Filozofka, tłumaczka, filolożka. Kierowniczka Katedry Filozofii Praktycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współzałożycielka podyplomowych studiów z zakresu gender na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Zajmuje się problemem płci w nauce i współczesną feministyczną filozofią nauki oraz studiami nad nauką i technologią. Bada wpływ przeświadczeń na temat płci na teorie naukowe, szczególnie w naukach biologicznych (obecnie w neuronaukach).
Autorka książek: Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka; współredaktorka Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów.
Przedstawicielka ESST na UMK.
Kontakt: aldewicz@umk.pl, www.aleksandra-derra.eu.
Poprowadzi Wprowadzenie do studiów nad nauką i technologią oraz Współczesna filozofia nauki.

 

dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH

Pracownik Wydziału Humanistycznego AGH, socjolog i antropolog społeczno-kulturowy, zajmuje się socjologią i antropologią miasta i architektury, oraz życia codziennego. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na życiu telepracowników i ich rodzin oraz konstruowaniu innowacyjnych środowisk pracy. Realizuje badania z zakresu antropologii projektowania, socjologii i antropologii miasta.
Poprowadzi Smart citiy/smart community. Społeczno-technologiczne aspekty inteligentnego miasta.

 

dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK

Wolność. Kocham! Ale czy rozumiem? [rozmowa] - plus.pomorska.plFilozof i politolog, pracuje w Katedrze Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Autor prac Thomas Hill Green. Od epistemologii do filozofii politycznej (Toruń 2009), Wola powszechna w filozofii politycznej (Toruń 2012), Demokracja na rozdrożu. Deliberacja czy partycypacja polityczna? (Kraków 2017). Współredaktor serii “Polityka w kulturze” (Wydawnictwo Naukowe UMK) oraz czasopisma naukowego “Dialogi Polityczne”. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej. Badacz teorii demokracji i historii brytyjskiej myśli politycznej.
Poprowadzi Partycypacja publiczna a wiedza ekspercka.

 

mgr Michał Jackowiak

michal jackowiak (@jackowiak_com) | Twitter

Dyrektor i współzałożyciel @ecom.software, entuzjasta i praktyk metodyki Agile, przedsiębiorca z ponad 18-letnim doświadczeniem. Obecnie lider i programista ecom.software, wcześniej dyrektor marketingu i członek zarządu w Atos Polska, szef marketingu, komunikacji i sojuszy w AMG.net i Bull. Absolwent HEC Business Executive & Leadership Program. Współzałożyciel kilku start-upów technologicznych, założyciel i dyrektor generalny JADE.
Poprowadzi Innowacja technologiczna w praktyce.

 

 

mgr Andrzej Meler

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za pracę magisterską analizującą dyskurs prasowy wokół sądownictwa otrzymał nagrodę I stopnia Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Uczestniczył w badaniach społecznych i rynku od III roku studiów (Zespół Realizacji Badań „Pryzmat”, ASM Centrum Badań i Analiz, Pentor, F5 Konsulting). Przez 10 lat pracował jako specjalista ds. badań i analiz w Polska Press Grupie. Obecnie zajmuje się badaniem mediów pod kątem ich roli w demokracji (cmdp.umk.pl) oraz analizą i badaniami nowoczesnych rozwiązań w obszarze płatności (paytech.umk.pl).
Poprowadzi Analiza dyskursu publicznego.

 

 

 

dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. UMK

Dyrektor Instytutu Socjologii UMK. W swoich zainteresowaniach badawczych przeszedł drogę od socjologii kultury do studiów nad nauką i technologią. Obecnie szczególnie zainteresowany jest fenomenem technologicznego solucjonizmu, problematyką innowacji oraz socjologią Internetu. Najważniejsze publikacje: Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa (wspólnie z Łukaszem Afeltowiczem; Warszawa 2013), Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny (Bydgoszcz 2016).
Poprowadzi Studia nad innowacjami.

 

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

Radosław Sojak - Artykuły | Gazeta Pomorska Plus

Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK, specjalizuje się w teorii społecznej, socjologii wiedzy i analizie dyskursu publicznego. Od 1998 roku pracownik Instytutu Socjologii UMK w Toruniu; stypendysta Fulbrighta na University of Virginia, Charlottesville oraz tygodnika “Polityka” w ramach akcji “Zostańcie z nami”; autor i współautor rozpraw Zagubiona rzeczywistość (2004 – z Danielem Wicentym), Paradoks antropologiczny (2005 – seria Monografie FNP), Spełniona obietnica (2014), a także Arystokraci i rzemieślnicy (2015 – z Łukaszem Afeltowiczem).
Poprowadzi Historia nauki i technologii.

 

dr hab. Piotr Stankiewicz, prof. UMK

Socjolog, pracownik naukowy Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD oraz Ministra Edukacji Narodowej. Studiował lub przebywał na pobytach badawczych na uniwersytetach w Kolonii, Konstancji i Hamburgu. Zajmuje się problematyką zarządzania rozwojem technologicznym. Doktora, obroniony w 200 roku, poświęcił konfliktom wokół genetycznie modyfikowanych organizmów w Polsce. Od tego czasu koncentruje swoje zainteresowania na zagadnieniach związanych z rozwojem energetyki oraz dialogiem publicznym. Współpracował z instytucjami samorządowymi i centralnymi oraz organizacjami społecznymi przy prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących poszukiwania gazu łupkowego oraz budowy elektrowni atomowej w Polsce.
Poprowadzi Technology assessment i zarządzanie ryzykiem.

 

mgr Joanna Suchomska

Joanna Suchomska - nowosci.com.plSocjolożka, badaczka społeczna, doktorantka w Instytucie Socjologii UMK. Od 2011 roku związana z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju, gdzie odpowiada przede wszystkim za badania społeczne w realizowanych projektach. Pomaga wdrażać działania partycypacyjne grupom lokalnym w zakresie planowania przestrzeni publicznych oraz działań kulturalno-społecznych. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnozy społecznej, konsultacji społecznych i partycypacji. Zaangażowana w partycypacyjne procesy planowania przestrzeni i strategie programów rewitalizacji.
Poprowadzi Laboratorium partycypacji.

 

dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK

Socjolog i filozof, pracuje w Katedrze Badań Kultury IS UMK. Prowadzi badania w obszarze studiów nad nauką i technologią oraz socjologii medycyny, zdrowia i choroby. Obecnie interesuje się kontrowersjami wokół jakości powietrza oraz społecznym obrazem chorób zakaźnych. Autor książek Hegemonia i władza (Toruń 2016), Czyje lęki?. Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych (Poznań 2016 – z Andrzejem W. Nowakiem i Krzysztofem Abriszewskim), Medykalizacja nadpobudliwości. Od globalnego standardu do peryferyjnych praktyk (Kraków 2018).
Poprowadzi Media i nowe technologie.

 

dr Marcin Zaród

Pracownik Instytutu Socjologii UW. Specjalizuje się w badaniach procesów tworzenia wiedzy naukowej i technicznej oraz w mechanizmach interakcji między nauką a społeczeństwem. Stosuje Teorię aktora-sieci, koncepcję obiektów granicznych oraz wybrane metody socjologii i antropologii organizacji. Pracownik Centrum Nauki Kopernik, specjalista ds. komunikacji i popularyzacji nauki. Współpracuje z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz DELabem UW, współtworzy ruch społeczny Obywateli Nauki. Prywatnie miłośnik gier planszowych oraz muzyki dawnej.
Poprowadzi Metody i techniki badań w studiach nad nauką i technologią.