Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Badania prowadzone w Instytucie

Badania prowadzone w Instytucie Socjologii UMK obejmują szerokie spektrum problemowe.

Szczególnie silne są następujące obszary: socjologia i antropologia kultury, socjologia obszarów rustykalnych, socjologia edukacji, badania nad szkolnictwem wyższym, socjologia młodzieży, społeczne studia nad nauką i technologią, badania nad jakością życia oraz badania mediów i dyskursu publicznego. Oprócz tego rozwijane są: historia socjologii, socjologia wiedzy, socjologia zjawisk zakulisowych, socjologia medycyny, socjologia prawa, badania nad płcią społeczną, teoria socjologiczna, studia nad innowacjami, badania społeczności lokalnych, polityka społeczna czy psychologia ewolucyjna.

Informacje o projektach badawczych prowadzonych w IS UMK znajdują się w zakładce Granty [link do Grantów].

Informacje o obszarach badawczych poszczególnych katedr