Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

O nas

Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (IS UMK) spełnia najwyższe wymagania stawiane instytucjom edukacyjnym w naszym kraju. W rankingach IS UMK lokuje się tuż za instytutami takich uniwersytetów, jak UW czy UJ, na których socjologia ma dłuższe tradycje. Pod względem jakości edukacji nie ustępujemy jednak nikomu. Inwestujemy w studenta i jego rozwój, dbamy o naszą infrastrukturę zapewniając świetne warunki do studiowania. Staramy się harmonijnie łączyć wiedzę akademicką i praktyczną. Od studentów wymagamy sporo, ale sami dajemy jeszcze więcej.

Nasi absolwenci potrafią odnaleźć się na rynku pracy: są zatrudniani w sektorze prywatnym, publicznym i pozarządowym. Znajdziemy wśród nich dziennikarzy wszelkiego typu mediów, pracowników znaczących ośrodków badania opinii i rynku w Polsce, rozmaitych fundacji i stowarzyszeń, a także urzędów czy jednostek administracji samorządowej

Nasze wysiłki dydaktyczne przynoszą wymierne efekty również w wymiarze naukowym: liczne grono studentów i absolwentów IS UMK zostało laureatami prestiżowych stypendiów (stypendia Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji Fulbrighta, Marszałka Sejmiku Samorządowego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej). Nasi studenci napisali – jeszcze na studiach – łącznie grubo ponad setkę artykułów do pism specjalistycznych, wydali też kilkanaście książek. Kilka z obronionych w IS UMK prac magisterskich zdobyło Nagrodę im. Floriana Znanieckiego – najwyższe polskie wyróżnienie dla młodego socjologa. Do tego dochodzą liczne konferencje zorganizowane przez studentów oraz wygłoszone przez nich referaty (w kraju i za granicą). Część z naszych studentów decyduje się na kontynuowanie studiów na poziomie doktoranckim.

Wielu studentów IS UMK studiowało za granicą w ramach programu ERASMUS (np. w Niemczech, Francji, Włoszech i Finlandii) lub w innych ośrodkach w Polsce w ramach programu wymiany MOST. Prowadzimy regularnie w IS UMK projekty badawcze, w tym międzynarodowe, w których studenci biorą czynny udział, ucząc się zawodu w praktyce.

Galeria zdjęć: