Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Spotkanie z prof. Lechem Witkowskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Lechem Witkowskim, które odbędzie się 23 stycznia br. o godzinie 12.30 w auli 103 Instytutu Psychologii UMK (ul. Gagarina 39)  oraz online za pomocą aplikacji MS Teams. 

więcej informacji

Staże studenckie

logo zamiast zdjęcia

Prof. Wojciech Knieć w Radzie Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

W końcówce starego roku z przyjemnością przekazujemy informację, że dr hab Wojciech Knieć, prof. UMK w dniu 19 grudnia 2022 roku został wybrany na członka Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na lata 2023-2026.

Obchodzący w bieżącym roku jubileusz 50 rocznicy powstania Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN to jedna z najbardziej uznanych w Polsce i w Europie  placówek badawczych zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, a także historii społecznej i gospodarczej wsi. Warto wspomnieć, że IRWiR splótł na lata swoje losy z toruńską socjologią, będąc u jej zarania głównym źródłem wsparcia kadrowego.

 

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Wyniki konkursu na wybór grup naukowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

W ostatnim tygodniu ogłoszone zostały wyniki konkursu IDUB, w ramach którego wyłoniono nowe grupy naukowe. Wśród 5 zespołów wybranych w kategorii Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce jeden z zespołów reprezentuje badaczy wyłącznie z naszego Instytutu, a w drugim połowę składu stanowią socjologowie. 

Wyłonione grupy to:

1. Higher Education, Science and Technology (HEST) – lider dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK (zespół tworzą prof. M. Wróblewski, prof. S. Burdziej, dr K. Suwada, dr K. Wasielewski, dr J. Domalewski, dr M. Jaworska, dr A. Pokorska)

2. Space between us: Group for interdisciplinary urban research – lider dr Anna Maleszka (w zespole znaleźli się prof. K. Olechnicki, prof. T. Szlendak, dr W. Goszczyński,  dr M. Krajewska, mgr M. Hoffman).

Każda z grup otrzymała grant w wysokości 200 tys. zł na dwa lata (2023-2025).  Gratulujemy!

Jubileusz prof. Krzysztofa Piątka

2 grudnia br. odbyło się uroczyste seminarium naukowe z okazji jubileuszu 70-tych urodzin i 45-lecia pracy na UMK prof. dr hab. Krzysztofa Piątka. List gratulacyjny JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Sokali odczytał prof. dr hab. Wojciech Wysota, Prorektor ds. Nauki.
W części seminaryjnej referaty wygłosili prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki (UJ), prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska (UW) oraz dr hab. Mirosław Grewiński (UKorczaka). Po ciekawej dyskusji zaproszeni goście i uczestnicy seminarium spotkali się na nieformalnej części spotkania, które trwało jeszcze kilka godzin.
Jubilatowi, który pracuje w Instytucie Socjologii od ponad 25 lat, składamy raz jeszcze gratulacje.

18. New Institutionalism Workshop w Instytucie Socjologii w Toruniu

New Institutionalism Workshop (NIW) to wydarzenie akademickie, które od ponad 18 lat skupia uczonych z różnych dyscyplin, krajów, a także tradycji akademickich w celu eksplorowania teoretycznych i empirycznych granic współczesnych badań instytucjonalnych. NIW od lat cieszy się renomą wśród badaczy neoinstytucjonalnych. Każdego roku inna uczelnia organizuje to wydarzenie. Z radością więc informujemy, że najbliższe Warsztaty odbędą się już w dniach 30-31 marca 2023 r. w Toruniu w Instytucie Socjologii UMK. 

Wydarzenie podtrzymuje dwie główne tradycje NIW:

(1) warsztaty zaplanowano jako otwarte forum, przestrzeń do spotkań i rozmów w celu dzielenia się innowacyjnymi pomysłami badawczymi i podejściami dotyczącymi nowego instytucjonalizmu;

(2) Akceptowane są wystąpienia zaawansowane, ale także będące na wczesnym etapie.

Obecnie trwa już nabór abstraktów. Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://niw.umk.pl 

więcej informacji

Zespół z naszego Instytutu partnerem w konsorcjum zwycięskiego projektu w konkursie Komisji Europejskiej

Zespół z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu jako formalny partner w konsorcjum uzyskał finansowanie projektu pt. „Community-based action for a GREEN transition” w konkursie Komisji Europejskiej „Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)”. Program CERV jest ukierunkowany na wspieranie partycypacji obywateli i stowarzyszeń różnych krajów Unii Europejskiej, budowanie ponadnarodowych partnerstw, dając im możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie kształtowania polityki UE w obszarach związanych z celami programu.

Zespół UMK tworzą: Arkadiusz Karwacki (Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej), Wojciech Goszczyński (Katedra Badan Kultury) i Wojciech Knieć (Katedra Ekologii Społecznej).

 

więcej informacji

Archiwum