Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

PARNAS 3.1.

*PARNAS 3.1 jest dokumentem z „długą brodą”. Pierwszym jego wcieleniem, do którego aktualna wersja wciąż się odwołuje, był opracowany pod koniec lat 90. XX wieku przez Janusza Muchę i Andrzeja Zybertowicza „PARNAS — Poradnik Autora Rozprawek Naukowych z Socjologii”. Na początku XXI wieku został on wzbogacony o nieco zmienioną i skróconą wersję powstałego w Zakładzie Badań Kultury IS UMK „Zakładowego Standardu Technicznego Pisania Prac Magisterskich” autorstwa Janusza Muchy, Tomasza Szlendaka i Pawła Załęckiego. W tym samym czasie PARNAS został też uzupełniony i dostosowany przez Krzysztofa Pietrowicza do zmieniających się wymogów dydaktycznych.

W 2014 roku Zespół ds. Jakości Kształcenia IS UMK (Krzysztof Olechnicki, Elwira Piszczek, Tomasz Kamiński, Jakub Kowalczyk) na podstawie sugestii zgłaszanych przez osoby zaangażowane w IS w proces dydaktyczny opracował projekt szeregu zmian PARNAS-u, na tyle odbiegających od starej wersji, że po ich włączeniu zyskał on świeże miano: PARNAS (Nowy). W 2016 roku dokonana została kolejna korekta: tekst zmienili Łukasz Afeltowicz oraz Krzysztof Pietrowicz.

PARNAS 3.0 był gruntownie przerobioną wersją PARNAS-u (Nowego), który dla ułatwienia najlepiej określać mianem wersji 2.0. W wersji 3.0 palce maczali Anna Wójtewicz oraz członkowie Zespołu ds. Jakości Kształcenia IS UMK (tym razem byli to Krzysztof Olechnicki, Martyna Hoffman, Anna Piechocka, Elwira Piszczek oraz Łukasz Afeltowicz). PARNAS 3.0 był prawie dwa razy obszerniejszy od „dwójki”, poruszał nowe zagadnienia i miał odmienną strukturę. Zyskał też zupełnie nową funkcję: od roku akademickiego 2017/2018 stał się nieoficjalnym podręcznikiem do zajęć z Technologii Pracy Umysłowej.

Wersja 3.1 stanowi przeredagowaną przez Katarzynę Suwadę, Annę Wójtewicz i Łukasza Afeltowicza wersję „trójki”.

Pewne jest, że 3.1 nie jest ostateczną wersją PARNAS-u. Dokument ten jest żywy i zapewne pozostanie takim tak długo, jak funkcjonować będzie sam IS UMK. Podkreślmy, że aktualnie PARNAS współtworzy/przetwarza już trzecie pokolenie pracowników i pracownic IS UMK: osoby, które zostały wypromowane przez osoby, które wypromowali między innymi Mucha i Zybertowicz.

PARNAS do pobrania (7,54 MB)