Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Kandydaci – Socjologia i Medioznawstwo

Socjologia

Czym będziesz się zajmować podczas studiów?

 • Zrozumiesz lepiej przyczyny zmian społecznych zachodzących w Polsce i na świecie.
 • Nauczysz się analizować dane i wyciągać wnioski na temat złożonych procesów społecznych.
 • Poznasz najnowsze metody badań społecznych. Nauczysz się używać programów do analizy danych, które stosowane są przez duże korporacje.
 • Poznasz techniki wizualizacji danych.
 • Zdobędziesz ważne kompetencje dotyczące m.in. umiejętności analitycznych i pisarskich, komunikacji bez przemocy czy praktyki uważności.
 • Nauczysz się krytycznego myślenia o otaczającej nas rzeczywistości społecznej, ale również tego, jak zdobytą wiedzę przełożyć na praktykę.

 

Medioznawstwo

Czym będziesz się zajmować podczas studiów?

 • Zrozumiesz lepiej dynamikę zmian współczesnego rynku mediów i tego jak media kształtują rzeczywistość.
 • Nauczysz się podstaw przygotowania materiałów dziennikarskich.
 • Poznasz najnowsze metody badań mediów. Nauczysz się używać programów do analizy danych rynku medialnego, które stosowane są przez duże korporacje.
 • Poznasz historię oraz teorię komunikacji i mediów.
 • Zdobędziesz ważne kompetencje dotyczące m.in. umiejętności analitycznych i pisarskich, a także umiejętności interpersonalnych.
 • Nauczysz się krytycznego spojrzenia na otaczający nas świat i system medialny.