Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Kursy

Wprowadzenie do studiów nad nauką i technologią

Metody i techniki badań w studiach nad nauką i technologią

Współczesna filozofia nauki

Historia nauki i technologii

Etyka w nauce i technologii

Partycypacja publiczna a wiedza ekspercka

Technology assessment i zarządzanie ryzykiem

Laboratorium partycypacji

Media i nowe technologie

Kontrowersje naukowo-społeczne

Analiza dyskursu publicznego

Studia nad innowacjami

Innowacja technologiczna w praktyce

Smart city/smart community. Społeczno-technologiczne aspekty inteligentnego miasta