Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Skład Rady Dyscypliny Naukowej

Skład

Przewodniczący Rady Dyscypliny i Dyrektor Instytutu – dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. UMK

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK
dr Beata Bielska
dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK
dr Agnieszka Furmańska-Maruszak
dr Wojciech Goszczyński
dr Marta Jaworska
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK
dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK
dr Malwina Krajewska
dr Monika Kwiecińska-Zdrenka
dr Tomasz Leszniewski
mgr Andrzej Meler
prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki
prof. dr hab. Krzysztof Piątek
dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. UMK
dr Elwira Piszczek
dr Anna Pokorska
dr hab. Jacek Poniedziałek
dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
dr hab. Piotr Stankiewicz, prof. UMK
dr Katarzyna Suwada
prof. dr hab. Krystyna Szafraniec
dr Joanna Szalacha-Jarmużek
prof. dr hab. Tomasz Szlendak
dr Krzysztof Wasielewski
dr Anna Wójtewicz
dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK
dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny


Regulamin posiedzeń Rady Dyscypliny