Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Elwira Piszczek
adiunkt
Katedra Ekologii Społecznej, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3651
e-mail: elwirapi@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2069-1032

Zainteresowania:
statystyka
metody badań społecznych
socjologia wsi
socjologia zdrowia i choroby
sozoekologia
komercjalizacja wiedzy

Terminy konsultacji:
Termin konsultacji: wtorki 9.00 - 10.00

Konsultacje ze studentami w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w formie zdalnej po uprzednim zgłoszeniu drogą mailową (w formie uzgodnionej z osobą zainteresowaną). Zgłoszenia powinno być przesyłane najpóźniej dwa dni przed terminem konsultacji.

Bibliografia