Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Anna Pokorska
adiunkt
Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Instytut Socjologii

e-mail: anna.pokorska@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6913-0896

Zainteresowania:
Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (specjalność socjologia edukacji oraz socjologia komunikacji). Adiunktka w Katedrze Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym. Zajmuje się badaniem szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza kwestią płci, przeciwdziałania dyskryminacji, instytucjonalizacji działań związanych z równością.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi, zarówno z zakresu badań społecznych, jak i marketingowych.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy