Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Beata Bielska
adiunkt
Katedra Badań Kultury, Instytut Socjologii

e-mail: bielska.beata@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Beata_Bielska3
ORCID: 0000-0002-5458-2435

Zainteresowania:
socjologia szkolnictwa wyższego
socjologia seksualności (https://www.lgbtinequalities.eu/)
metodologia i etyka nauk społecznych

sociology of higher education
sociology of sexuality (https://www.lgbtinequalities.eu/)
methodology and ethics in social science

Terminy konsultacji:
23.12.2022-08.01.2023 - urlop/leave

7.12.2022 - 16:15-17:45

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023
środy 17:15-18:45
proszę o zapowiedzenie się na MS Teams
pokój 208, ul. Fosa Staromiejska 1a, Toruń
lub sala C2.46, Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1,
lub Teams


WINTER SEMESTER 2022/2023
Wednesdays 5:15-6:45 pm
please announce yourself on MS Teams in advance
room 208, Fosa Staromiejska Street 1a, Toruń
or room C2.46, Collegium Humanisticum, Bojarskiego Street 1
or TeamsZobacz profil w Bazie Wiedzy