Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Beata Bielska
adiunkt
Katedra Badań Kultury, Instytut Socjologii

e-mail: bielska.beata@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Beata_Bielska3
ORCID: 0000-0002-5458-2435

Zainteresowania:
socjologia szkolnictwa wyższego
socjologia seksualności (https://www.lgbtinequalities.eu/)
metodologia i etyka nauk społecznych

sociology of higher education
sociology of sexuality (https://www.lgbtinequalities.eu/)
methodology and ethics in social science

Terminy konsultacji:
Osoby studiujące: kontakt WYŁĄCZNIE przez MS Teams (nie na Facebooku)./Students: contact via MS Teams ONLY (not on Facebook).

29.11-03.12.2023 - attending conferences, limited contact per e-mail, no office hours, no classes
23.12.2023-07.01.2024 - urlop/leave

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024
środy 13:00-14:30
proszę o zapowiedzenie się na MS Teams
pokój 208, ul. Fosa Staromiejska 1a, Toruń
lub Teams


WINTER SEMESTER 2023/2024
Wednesdays 1-2:30 pm
please announce yourself in advance via MS Teams
room 208, Fosa Staromiejska Street 1a, Toruń
or TeamsZobacz profil w Bazie Wiedzy