Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3640
e-mail: dominik@umk.pl
www: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14622293600
ORCID: 0000-0002-9115-2987

Zainteresowania:
Zajmuje się badaniem globalnych trendów w polityce wobec nauki oraz szkolnictwa wyższego, a także zarządzaniem instytucjami akademickimi.

Ukończył studia w UMK (socjologia) oraz University of Birmingham (public management), pracował także w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente oraz Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior CIPES na University of Porto (Portugalia). Był także stypendystą rządu brytyjskiego (Chevening Scholar), NAWA oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej („Start” oraz „Kolumb”).

Jest autorem trzech książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w prestiżowych polskich międzynarodowych periodykach naukowych (Higher Education, Studies in Higher Education) oraz rozdziałów w monografiach wydanych przez np. Oxford University Press, Routledge, Pelgrave-Macmillan czy Springer.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy