Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Krzysztof Wasielewskidr Krzysztof Wasielewski
adiunkt
Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3615
e-mail: krzwas@umk.pl
www: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55803945800
ORCID: 0000-0003-1775-0011

Zainteresowania:
Główne zainteresowania naukowo-badawcze oscylują w obrębie szkolnictwa wyższego i zasadniczo obejmują problematykę nierówności edukacyjnych, w tym selekcji społecznych, dostępności młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych (głównie ze wsi) do studiów wyższych, niepowodzeń w trakcie studiów, jednostkowym i społecznym funkcjom kształcenia akademickiego a także relacjom pomiędzy szkolnictwem wyższym a rynkiem pracy.

Terminy konsultacji:
Wtorek: 11.30 - 13.00, pokój 116

Bibliografia