Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Socjologii Zmian Społecznych, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3633
e-mail: kedar@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9464-1196

Zainteresowania:
socjologia wiedzy, teoria socjologiczna, analiza dyskursu, tajność jako kategoria socjologiczna, zakulisowe wymiary życia społecznego

Terminy konsultacji:
Konsultacje dziekańskie:
kontakt mailowy: kedar@umk.pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy