Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Socjologii Zmian Społecznych, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3633
e-mail: kedar@umk.pl

Zainteresowania:
socjologia wiedzy, teoria socjologiczna, analiza dyskursu, tajność jako kategoria socjologiczna, zakulisowe wymiary życia społecznego

Terminy konsultacji:
Konsultacje dziekańskie:
– poniedziałki: godz. 9.00 – 10.30 (Harmonijka), godz. 10.45 – 11.45 (Bielany)
– czwartki: godz. 9.00 – 10.00 (Bielany), godz. 10.15 – 11.45 (Harmonijka)

Bibliografia