Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Joanna Szalacha-Jarmużekdr Joanna Szalacha-Jarmużek
adiunkt
Katedra Socjologii Zmian Społecznych, Instytut Socjologii

e-mail: joanna.szalacha@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6445-8385

Zainteresowania:
1. socjologia ekonomiczna w ujęciu neoinstytucjonalnym – szczególnie zjawisko krzyżowania się organów korporacyjnych i fenomen patriotyzmu ekonomicznego i bezgotówkowości
2. metodologia badań społecznych – zwłaszcza jakościowe metody badawcze
3. socjologia grup interesów – zakulisowe aspekty gospodarki (zmowy, korupcja, kartele, nieformalne sieci w biznesie)
4. zagadnienie władzy i podmiotowości w procesach globalizacyjnych, socjologiczne aspekty ekonomicznej globalizacji z naciskiem na sferę działania usługowych korporacji oraz międzynarodowych rynków finansowych

https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Szalacha-Jarmuzek
https://scholar.google.pl/citations?user=utS1d4QAAAAJ&hl=pl


Terminy konsultacji:
We wszystkich sprawach dydaktycznych i administracyjnych proszę o kontakt e-mailowy oraz podczas dyżurów na Teams.

Dyżury - wtorek 11.00-12.30 pok. 212 Instytut Socjologii + równolegle możliwość rozmowy na Teams.

UWAGA - DYŻUR W DNIU 15.11. ODWOŁANY. W zamian zapraszam na dyżur w piatek 18.11. o godz. 9.30-11.00.

Sprawy pilne można zgłaszać w trybie ciągłym przez Teams (w uzasadnionych przypadkach możliwa rozmowa w godzinach innych niż dyżur).


Zobacz profil w Bazie Wiedzy