Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3645
e-mail: arekarwa@umk.pl
www: https://www.linkedin.com/in/arkadiusz-karwacki-547101137/
ORCID: 0000-0002-2857-7894

Zainteresowania:
Specjalizuję się w badaniach jakości życia różnych grup i kategorii społecznych (np. klientów systemu pomocy i integracji społecznej, czy klasy średniej) także w powiązaniu z ich funkcjonowaniem w środowisku pracy (wyzwania związane z "jakością życia w pracy"). Badam uwarunkowania i doświadczanie problemów społecznych (ubóstwa, wykluczena społecznego, bezrobocia, nierówności), wielowymiarowe skutki (przejawy) tych problemów oraz współczesną politykę społeczną rozumianą jako wiązka polityk publicznych bezpośrednio oddziałujących na sytuację socjalną i społeczną różnych grup (koncentruję się na polityce reintegracji i wyzwaniach aktywizacji). Z pasją angażuję się w projekty, które mają potencjał innowacyjnego wpływania na zmiany instytucjonalne i poprawę jakości życia różnych grup, przekształcenia ich środowiska życia i zaspokajania potrzeb. Interesuję się uwarunkowaniami zdrowia psychicznego jednostek, szukając m.in. w uważności potencjału dla poprawy poczucia ich dobrostanu.

Terminy konsultacji:
Dyżur w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023: środa 9.00-10.30 (dyżuruję zasadniczo przez MS Teams po uprzednim umówieniu się). W sytuacji potrzeby bezpośredniego kontaktu proszę o wiadomość i niezwłocznie znajdziemy termin spotkania w IS. W okresie 29 kwietnia-26 maja przebywam na stażu naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy