Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Jarosław Domalewski
adiunkt
Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3615
e-mail: domal@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3400-9498

Zainteresowania:
Adiunkt w Katedrze Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym Instytutu Socjologii UMK Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki nierówności społecznych w edukacji, przemian systemu kształcenia, środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania szkoły. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN, PO KL, MEiN. Członek zespołów eksperckich, między innymi Instytutu Badań Edukacyjnych.

Terminy konsultacji:
piątek godz. 14.00-15.30, pok. 111, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych ('Harmonijka').

Zobacz profil w Bazie Wiedzy