Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: The sociological paradox of chess : the transclass distinction of the game of kings.

Tytuł równoległy: Socjologiczny paradoks szachów : ponadklasowa dystynkcja królewskiej gry.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

Rocznik: 2020

Szczegóły: Z. 75

Opis fizyczny: S. 49-64, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/0208-600X

Punktacja MNiSW: 20.000


2/68


Autorzy: Afeltowicz Łukasz, Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz, Wróblewski Michał, Gądecki Jacek.

Tytuł oryginału: How to make the white elephant work : findings from ethnographic research into Polish new cultural institutions.

Czasopismo: International Journal of Cultural Policy

Rocznik: 2020

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-17, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/10286632

Impact Factor: 1.533

Punktacja MNiSW: 140.000


3/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz.

Tytuł oryginału: Historical re-enactment in Poland : between faithfulness to history and the imperative of spectacularity.

Czasopismo: Polish Sociological Review

Rocznik: 2020

Szczegóły: no. 1 (209)

Opis fizyczny: S. 3-21

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26412/psr

Impact Factor: 0.283

Punktacja MNiSW: 70.000


4/68


Autorzy: Afeltowicz Łukasz, Gądecki Jacek, Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz, Wróblewski Michał.

Tytuł oryginału: Efekt Bilbao / kult cargo : nowe instytucje kultury w Polsce.

Adres wydawniczy: Elbląg, Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa : 2018

Opis fizyczny: 309 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 299-304.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Badania mitologii megaceremoniału : co odkrywa fotografia.

Tytuł całości: Rozumienie granic - granice rozumienia, fenomenologicznie inspirowane interwencje w polu sztuki i humanistyki / red. Kamila Biały i Marek Domański.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo ASP : 2018

Opis fizyczny: S. 76-91, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Od obsesji fotografii do obsesji fotografowania : selfie i inne osobliwości praktyk fotograficznych.

Tytuł całości: Fotografia i szaleństwo / red. Tomasz Ferenc.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej : 2017

Opis fizyczny: S. 227-246, il.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/68


Autorzy: Szlendak Tomasz, Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nowe praktyki kulturowe Polaków : megaceremoniały i subświaty.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2017

Opis fizyczny: 375 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 363-370. Indeks.

Punktacja MNiSW: 100.000


8/68


Autorzy: Walczak Wojciech, Meina Michał, Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Distributed gatekeeping : uncovering the patterns of linking behaviors on Facebook.

Czasopismo: Central European Journal of Communication

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 10 no. 1

Opis fizyczny: S. 14-31, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.19195/1899-5101

Punktacja MNiSW: 9.000


9/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz, Karwacki Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Grupy rekonstrukcji historycznej : edukacja i konsumowanie przeszłości.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 191 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 189-191

Punktacja MNiSW: 20.000


10/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz.

Tytuł oryginału: Raport o raportach : wielowymiarowa i wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kultury.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 5 (93)

Opis fizyczny: S. 170-179

Uwagi: Tytuł tomu: Diagnoza w kulturze : doświadczenia badawcze, animacyjne i artystyczne.

Punktacja MNiSW: 11.000


11/68


Autorzy: Szlendak Tomasz, Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polskie menu à la carte albo pustoszejący plecak / koncepcja numeru Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Narodowe Centrum Kultury : 2015

Opis fizyczny: 192 s., streszcz. ang.

Seria: (Kultura Współczesna ;nr 1 (85))


12/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz.

Tytuł oryginału: Polskie menu à la carte albo pustoszejący plecak.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (85)

Opis fizyczny: S. 11-19, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł numeru: Polskie menu à la carte albo pustoszejący plecak / koncepcja numeru i red. nauk. Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki.

Punktacja MNiSW: 11.000


13/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: W przestrzeni odszczepionych znaczeń : internetowe subświaty jako dźwignia aktywności kulturowej.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (85)

Opis fizyczny: S. 170-182, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł numeru: Polskie menu à la carte albo pustoszejący plecak / koncepcja numeru i red. nauk. Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki.

Punktacja MNiSW: 11.000


14/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz, Nowiński Jacek, Kossakowski Radosław.

Tytuł oryginału: Subiektywny przegląd najlepszych raportów o polskiej kulturze.

Czasopismo: Notes Na Sześć Tygodni

Rocznik: 2015

Szczegóły: No. 100

Opis fizyczny: S. XXI-XXV

Uwagi: Dodatek do czasopisma pt."Raport z raportu o raportach o stanie kultury".


15/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz, Roszkowska Magda.

Tytuł oryginału: Wybuch raportowego wulkanu : o cyklu życia raportów o stanie kultury z prof. Krzysztofem Olechnickim i prof. Tomaszem Szlendakiem / rozm. przepr. Magda Roszkowska.

Czasopismo: Notes Na Sześć Tygodni

Rocznik: 2015

Szczegóły: No. 100

Opis fizyczny: S. III-XIX

Uwagi: Dodatek do czasopisma pt."Raport z raportu o raportach o stanie kultury".


16/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Introducing sociological concepts through photography : visual literacy in the classroom.

Tytuł całości: Proceedings of Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Prague 2014.

Adres wydawniczy: Praha, MAC Prague Consulting : 2014

Opis fizyczny: S. [1-7], il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/68


Autorzy: Szlendak Tomasz, Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Megaceremoniały i subświaty : o potransformacyjnych przemianach uczestnictwa Polaków w kulturze.

Czasopismo: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 76 z. 2

Opis fizyczny: S. 293-308, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


18/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Slow photography : postęp technologiczny jako źródło renesnsu przeżytków kulturowych.

Tytuł równoległy: Slow photography : technological progress as the source of the renaissance of cultural survivals.

Tytuł całości: Pasja fotografii, o miłośnikach i miłośniczkach : 8. Biennale Fotografii, 15.11 - 15.12.2013, Poznań = Passion of photography : focus on afficionados : 8th Photography Biennial, 15.11 - 15.12.2013, Poznań / red. Magdalena Popławska.

Adres wydawniczy: Poznań, Galeria Miejska Arsenał : 2013

Opis fizyczny: S. 339-352; 353-366

Punktacja MNiSW: 4.000


19/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Uwagi o kulturze wizualnej w ujęciu socjologiczno-antropologicznym.

Czasopismo: Dyskurs : zeszyty naukowo-artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 7-16, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


20/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Łap chwilę... powoli : o tym jak fotografujący radzą sobie z nad-łatwością produkcji obrazów.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1 (76)

Opis fizyczny: S. 59-74, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł numeru: Kultura nadmiaru - w czasach niedomiaru / koncepcja numeru i red. nauk. Tomasz Szlendak.

Punktacja MNiSW: 6.000


21/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fotografia jako dokument osobisty i materiał badawczy.

Tytuł całości: Foto-historia : fotografia w przedstawianiu przeszłości / red. Violetta Julkowska.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2012

Opis fizyczny: S. 27-36, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Some angel some devil : Harry PoTter vs. the Roman Catholic Church in Poland.

Tytuł całości: Handbook of hyper-real religions / ed. by Adam Possamai.

Adres wydawniczy: Leiden, Brill : 2012

Opis fizyczny: S. 359-374

Seria: (Brill Handbooks on Contemporary Religions ;vol. 5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


23/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Darwinowskie ogrody w niewidzialnym mieście.

Tytuł całości: Niewidzialne miasto / pod red. Marka Krajewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana : 2012

Opis fizyczny: S. 63-83, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Antropologia wizualna / socjologia wizualna.

Tytuł równoległy: Visual anthropology / visual sociology.

Tytuł całości: Słownik socjologii jakościowej / Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2012

Opis fizyczny: S. 23-29

Uwagi: Bibliogr


25/68


Autorzy: Szlendak Tomasz, Nowiński Jacek, Olechnicki Krzysztof, Karwacki Arkadiusz, Burszta Wojciech Józef.

Tytuł oryginału: Dziedzictwo w akcji : rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze.

Adres wydawniczy: Warszawa, Narodowe Centrum Kultury : 2012

Opis fizyczny: 229 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 227-230

Punktacja MNiSW: 20.000


26/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zastosowanie wideo do celów rzecznictwa / Gillian Caldwell ; przeł. Krzysztof Olechnicki.

Tytuł całości: Badania wizualne w działaniu, antologia tekstów / red. nauk. Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki przy współpr. Marka Krajewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana : 2011

Opis fizyczny: S. 409-434, il.


27/68


Autorzy: Berger John, Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zrozumieć fotografię / John Berger ; przeł. Krzysztof Olechnicki.

Tytuł całości: Badania wizualne w działaniu, antologia tekstów / red. nauk. Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki przy współpr. Marka Krajewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana : 2011

Opis fizyczny: S. 203-207


28/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fotografia a społeczeństwo : dynamika relacji w dobie kultury konsumpcji.

Tytuł całości: Kultura wizualna - teologia wizualna / pod red. Witolda Kaweckiego, Jana Stanisława Wojciechowskiego, Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II : 2011

Opis fizyczny: S. 77-98, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ikonosfera. Nr 3 / red. nacz. Krzysztof Olechnicki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Uwagi: Dokument elektroniczny.


30/68


Autorzy: Frąckowiak Maciej, Olechnicki Krzysztof, Krajewski Marek.

Tytuł oryginału: Badania wizualne w działaniu : antologia tekstów / red. nauk. Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki przy współpr. Marka Krajewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana : 2011

Opis fizyczny: 553 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Everyday life in the mirror of photoblogs : social funkctions of photography in the age of the consumer culture.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 5 (84)

Opis fizyczny: S. 49-67, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


32/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Miasto w fotografii / Graham Clarke, tł. Krzysztof Olechnicki.

Tytuł całości: Miasto w sztuce - sztuka miasta / red. Ewa Rewers.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2010

Opis fizyczny: S. 456-476

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 84)


33/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Badanie fotoblogów jako badanie codzienności.

Tytuł całości: Barwy codzienności, analiza socjologiczna / red. nauk. Małgorzata Bogunia-Borowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar : 2009

Opis fizyczny: S. 341-360, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


34/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu : fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : 2009

Opis fizyczny: 338, [1] s., il.

Seria: (Popkultura i Media)

Uwagi: Bibliogr. s. 322-332

Punktacja MNiSW: 12.000


35/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Badania nad wizualnością w perspektywie multidyscyplinarnej : odpowiedź na Kwestionariusz Kultury Wizualnej.

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 53 nr 4

Opis fizyczny: S. 48-50

Punktacja MNiSW: 8.000


36/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruń - wieś z tramwajami.

Tytuł całości: Niewidzialne miasto. 4, Toruń / [red. Marek Krajewski, Lechosław Olszewski, Robert Depczyński]

Adres wydawniczy: Warszawa, Metropolis : 2008

Opis fizyczny: S. 7-10


37/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kościół Katolicki w Polsce wobec Ruchu Nowej Ery : dynamika wyzwania (1989-2006).

Tytuł całości: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych / pod red. Katarzyny Leszczyńskiej i Zbigniewa Paska.

Adres wydawniczy: Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos : 2008

Opis fizyczny: S. 149-161

Punktacja MNiSW: 3.000


38/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Ferenc Tomasz.

Tytuł oryginału: Dlaczego warto badać obrazy w sieci?

Tytuł całości: Obrazy w sieci, socjologia i antropologia ikonosfery Internetu / red. nauk. Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 7-15

Seria: (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)

Punktacja MNiSW: 3.000


39/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Ferenc Tomasz.

Tytuł oryginału: Obrazy w sieci : socjologia i antropologia ikonosfery Internetu / red. nauk. Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 305 s., il.

Seria: (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)

Punktacja MNiSW: 3.000


40/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ikonosfera. Nr 2 / red. nacz. Krzysztof Olechnicki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Uwagi: Dokument elektroniczny.


41/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: The Roman Catholic Church and the New Age Movement in Poland : the dynamics of the challenge.

Czasopismo: Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 51-60

Uwagi: Toż w j. pol.: Kościół Katolicki w Polsce wobec Ruchu Nowej Ery : dynamika wyzwania (1989-2006). W: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych / pod red. K. Leszczyńskiej i Z. Paska. Kraków 2008.

Uwagi: Bibliogr.


42/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sprzętowa namiastka, czyli o fotografii bez fotografii.

Tytuł całości: Rozkoszna zaraza, o rządach mody i kulturze konsumpcji / pod red. Tomasza Szlendaka i Krzysztofa Pietrowicza.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 101-113, il.

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ;nr 2984)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 2.500


43/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fotografia cyfrowa = śmierć fotografii?

Czasopismo: Camer@ Obscura

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 3-4

Opis fizyczny: S. 3-13, tab.

Uwagi: Bibliogr.


44/68


Autorzy: Batorski Dominik, Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie do socjologii Internetu.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 3 (186)

Opis fizyczny: S. 5-14

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


45/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wartości estetyczne a poznanie naukowe w socjologii i antropologii obrazu.

Tytuł całości: Co widać ? / red. nauk. Jerzy Kaczmarek, Marek Krajewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2006

Opis fizyczny: S. 33-40

Seria: (Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 48)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


46/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przemoc fotografii.

Tytuł równoległy: The violence of photography.

Tytuł całości: Formy przemocy w kulturze współczesnej / red. nauk. Hanna Mamzer.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2006

Opis fizyczny: S. 121-139, il.; streszcz. ang.

Seria: (Kulturoznawstwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


47/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fotoblog : pamiętnik z opcją przekazu.

Tytuł całości: Odwaga patrzenia, eseje o fotografii / red. Tomasz Ferenc.

Adres wydawniczy: Łódź, Fundacja Edukacji Wizualnej : 2006

Opis fizyczny: S. 147-166, il.

Seria: (Biblioteka FEW)


48/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ikonosfera. Nr 1 / red. nauk. Krzysztof Olechnicki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Uwagi: Publikacja elektroniczna.


49/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Internet.

Tytuł całości: Encyklopedia socjologii, suplement / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al. ; red. nauk. Hieronim Kubiak et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Naukowa : 2005

Opis fizyczny: S. 92-95

Uwagi: Bibliogr.


50/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fotografia dla każdego : społeczne funkcje fotografii w dobie kultury konsumpcyjnej.

Tytuł całości: Przestrzenie fotografii, antologia tekstów / pod red. Tomasza Ferenca, Krzysztofa Makowskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Galeria f5 & Księgarnia Fotograficzna : 2005

Opis fizyczny: S. 37-60

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


51/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Teoria, praktyka i sztuka eseju fotograficznego

Tytuł całości: Obrazy w działaniu, studia z socjologii i antropologii obrazu / pod red. Krzysztofa Olechnickiego

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 13-37, il., summ.

Uwagi: Bibliogr.


52/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Koniec czy(li) początek : socjologia i antropologia obrazu wobec ikonosfery

Tytuł całości: Obrazy w działaniu, studia z socjologii i antropologii obrazu / pod red. Krzysztofa Olechnickiego

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 313-322, il., summ.

Uwagi: Bibliogr.


53/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Obrazy w działaniu - obrazy w badaniu

Tytuł całości: Obrazy w działaniu, studia z socjologii i antropologii obrazu / pod red. Krzysztofa Olechnickiego

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 7-12, summ.


54/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz.

Tytuł oryginału: Polska socjologia akademicka w świetle rankingów prasowych.

Tytuł całości: Socjologia w szkołach wyższych w Polsce, kształcenie socjologów i nauczanie socjologii po 1989 roku / pod red. Krystyny Szafraniec i Włodzimierza Wincławskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 131-160

Punktacja MNiSW: 3.000


55/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Obrazy w działaniu : studia z socjologii i antropologii obrazu / pod red. Krzysztofa Olechnickiego

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 322 s., il.


56/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Antropologia obrazu : fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Naukowa : 2003

Opis fizyczny: 303 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 285-300

Punktacja MNiSW: 15.000


57/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz, Adamek Wojciech, Malinowski Bronisław.

Tytuł oryginału: Aborygeni australijscy : socjologiczne studium rodziny i inne prace przedterenowe / Bronisław Malinowski ; przeł. Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak, Wojciech Adamek

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2002

Opis fizyczny: 475 s.

Seria: (Dzieła / Bronisław Malinowski ;t. 11)


58/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Men a new minority group?

Tytuł całości: Dominant culture as a foreign culture, dominant groups in the eyes of cultural minorities / ed. by Janusz Mucha.

Adres wydawniczy: New York, Columbia University Press : 1999

Opis fizyczny: S. 261-274

Seria: (East European Monographs ;no. 512)

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


59/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Obraz i wizualność w naukach społecznych.

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 43 nr 3

Opis fizyczny: S. 39-71

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


60/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz.

Tytuł oryginału: Patafizyka ponowoczesna : pamflet na postmodernizm discopolowy.

Czasopismo: Odra

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 39 nr 3

Opis fizyczny: S. 25-36

Uwagi: a


61/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: New Age : Kościół wobec wyzwania Wodnika.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Naukowa : 1998

Opis fizyczny: 126, [1] s.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


62/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Delicje i lewa ręka Kryszny : kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce / Anna K. Kubiak. Warszawa 1997.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 2 (149)

Opis fizyczny: S. 125-134

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


63/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof, Załęcki Paweł.

Tytuł oryginału: Słownik socjologiczny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Graffiti BC : 1997

Opis fizyczny: 262, [1] s.

Uwagi: a


64/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ruch Nowej Ery (New Age) : próba konceptualizacji teoretycznej.

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 41 nr 3

Opis fizyczny: S. 69-70

Uwagi: a


65/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Między Rambo a mięczakiem : tożsamość mężczyzny wobec wyzwania feminizmu.

Czasopismo: Odra

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 36 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 28-35

Uwagi: a


66/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu ruchu społecznego : wokół socjologii Alaina Touraine'a. Warszawa 1994.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 2 (141)

Opis fizyczny: S. 150-157

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


67/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: The reactions of the Roman Catolic Church in Poland to the new age movement.

Tytuł całości: The future of religion, east and west / ed. by Irena Borowik, Przemysław Jabłoński.

Adres wydawniczy: Kraków, "Nomos" Publishing House : 1995

Opis fizyczny: S. 104-109

Punktacja MNiSW: 7.000


68/68


Autorzy: Olechnicki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Tożsamość i gra : próba socjologicznej interpretacji noweli Milana Kundery "Fałszywy autostop".

Czasopismo: Przegląd Socjologiczny

Rocznik: 1993

Szczegóły: T. 42

Opis fizyczny: S. 59-68

Uwagi: a