Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Agnieszka Furmańska-Maruszak
adiunkt
Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii

tel.: +48 56 611 36-78
e-mail: afmaruszak@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3877-7996

Zainteresowania:
jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, pracuje jako adiunkt w Katedrze Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zarządzania ludźmi, rynku pracy oraz opieki nad osobami starszymi. Jest autorką publikacji dotyczących m. in. międzynarodowych porównań systemów opieki nad seniorami, a także narzędzi wspierających pracującego rodzinnego opiekuna osoby starszej na rynku pracy. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami badawczymi (m. in. jako ekspert Eurofound) i badaczami z różnych krajów.
Od 2021 roku pełni funkcję prezesa Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku- https://tutw.org/


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2023/24 ("Harmonijka", Fosa Staromijeska 1a):
Consultation hours in winter term 2023/24 (Fosa Staromiejska 1a):

wtorki, g. 11.30 - 13.00
Tuesdays 11.30 am till 1 pm (room 222)

Uwaga! W wtorek 7.11 dyżur wyjątkowo w godzi. 8.30-9.45
on Tuesday 7th November consulation hours from 8.30 am till 9.45 am


Zobacz profil w Bazie Wiedzy