Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Krzysztof Piątek

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Cechy charakterystyczne i funkcjonowanie państwa socjalnego.

Tytuł całości: Praca socjalna, 30 wykładów / red. nauk. Krzysztof Frysztacki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2019

Opis fizyczny: S. 163-182

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poszukiwanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej w kierunku modelu empowerment na przykładzie Ośrodka Readaptacyjnego "Mateusz" w Toruniu.

Tytuł całości: Polityka społeczna w Polsce, osiągnięcia i wyzwania / red. nauk. Marek Bednarski, Zenon Wiśniewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych : 2018

Opis fizyczny: S. 179-188

Seria: (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/87


Autorzy: Wódz Kazimiera, Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Od Redakcji.

Czasopismo: Problemy Polityki Społecznej

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 41

Opis fizyczny: S. 11-15

Uwagi: Bibliogr.


4/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przydatność koncepcji resilience w reformowaniu pomocy społecznej w Polsce : przypadek stowarzyszenia "Mateusz".

Tytuł równoległy: The usefulness of the concept of resilience in the social welfare reform in Poland : the case of the "Mateusz" association.

Czasopismo: Problemy Polityki Społecznej

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 41

Opis fizyczny: S. 91-106, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


5/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ośrodek Readaptacyjny "Mateusz" - coaching, terapia, mentoring itd.? W poszukiwaniu istoty nowego podejścia do wspierania osób opuszczających zakłady karne w Polsce.

Tytuł całości: O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej, nowe problemy - zmiana - transgresja / red. Barbara Kromolicka, Aneta Jarzębińska.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2017

Opis fizyczny: S. 353-371, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/87


Autorzy: Frysztacki Krzysztof, Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Problematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Opis fizyczny: 148 s., streszcz. ang.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr. s. 137-146.

Punktacja MNiSW: 100.000


7/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polityka społeczna jako sposób rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym : przypadek przestępczości.

Tytuł całości: Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej = National and international contexts of social policy / red. nauk. Julian Auleytner.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka : 2016

Opis fizyczny: S. 374-390, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


8/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zakład Polityki Społecznej Instytutu Socjologii UMK : geneza, rozwój, perspektywy.

Tytuł całości: Polityka społeczna w Polsce, stan badań i programy kształcenia w szkole wyższej / red. nauk. Jerzy Krzyszkowski [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, AR Prodruk : 2016

Opis fizyczny: S. 187-201, streszcz. ang.

Seria: (Prace z Polityki Społecznej / Katedra Nauk Społecznych UP Poznań ;nr 6)

Punktacja MNiSW: 4.000


9/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Kośmicki Eugeniusz, Kusztelak Andrzej, Stępień Jerzy.

Tytuł oryginału: Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej / red. nauk. Krzysztof Piątek, Eugeniusz Kośmicki, Andrzej Kusztelak, Jerzy Stępień.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu : 2016

Opis fizyczny: 211 s.

Seria: (Prace z Polityki Społecznej / Katedra Nauk Społecznych UP Poznań ;nr 7)

Punktacja MNiSW: 4.000


10/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Kośmicki Eugeniusz, Kusztelak Andrzej, Stępień Jerzy.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł całości: Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej / red. nauk. Krzysztof Piątek, Eugeniusz Kośmicki, Andrzej Kusztelak, Jerzy Stępień.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu : 2016

Opis fizyczny: S. 5-14

Seria: (Prace z Polityki Społecznej / Katedra Nauk Społecznych UP Poznań ;nr 7)


11/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ryszard Borowicz jako polityk społeczny.

Tytuł całości: Ryszard Borowicz, wspomnienie / red. nauk. Arkadiusz Karwacki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2016

Opis fizyczny: S. 143-148


12/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sprawiedliwość naprawcza w fazie pomocy postpenitencjarnej w Polsce : przypadek ośrodka readaptacyjnego "Mateusz" w Toruniu.

Czasopismo: Białostockie Studia Prawnicze

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 21

Opis fizyczny: S. 37-49, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15290/bsp

Punktacja MNiSW: 8.000


13/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Zielińska Emilia.

Tytuł oryginału: Polityka społeczna jako sposób realizacji sprawiedliwości naprawczej w Polsce.

Czasopismo: Przegląd Socjologiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 65 nr 2

Opis fizyczny: S. 143-161, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


14/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kierunek studiów polityka społeczna jako nowe i ważne ogniwo kształcenia służb społecznych.

Tytuł całości: Praca socjalna, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska, Piotr Sikora.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 331-344, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


15/87


Autorzy: Anioł Włodzimierz, Bakalarczyk Rafał, Frysztacki Dariusz, Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 195 s., tab.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Problem przestępczości - zapomniany i niedoceniany obszar polityki społecznej.

Czasopismo: Polityka Społeczna

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 42 nr 9

Opis fizyczny: S. 20-25, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


17/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Spółdzielnie socjalne jako podmioty ekonomii społecznej w Polsce.

Tytuł całości: Innowacje w polityce społecznej XXI wieku, przedsiębiorczość, zmiana, rozwój, polityka socjalna / pod red. Elżbiety Trafiałek.

Adres wydawniczy: Katowice, Śląsk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 281-291, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Państwa socjalne w Europie : postsocjalistyczne case study (Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja).

Tytuł całości: Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie / pod red. Michała Kubiaka.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański : 2014

Opis fizyczny: S. 227-246

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/87


Autorzy: Wódz Kazimiera, Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Od welfare state do welfare society? / pod red. Kazimiery Wódz i Krzysztofa Piątka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 208 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Państwo socjalne w Polsce : od rozbiorów poprzez realny socjalizm do procesu transformacji.

Tytuł całości: Państwo socjalne w Europie, historia, rozwój, perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen ; red. wyd. pol. Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 409-442

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Praca socjalna w szkolnictwie wyższym : przykłady aktualnych pytań i wybrane odpowiedzi ze strony przedstawicieli służb społecznych.

Tytuł całości: Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska, Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa : 2013

Opis fizyczny: S. 21-32, tab.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/87


Autorzy: Kotlarska-Michalska Anna, Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska, Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa : 2013

Opis fizyczny: 335 s., il.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/87


Autorzy: Kraus Katrin, Geisen Thomas, Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Państwo socjalne w Europie : historia, rozwój, perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen ; red. wyd. pol. Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 625 s., tab.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Państwo socjalne wobec procesów europeizacji i globalizacji.

Tytuł całości: Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej, aspekty globalne i europejskie / pod red. Katarzyny Głąbickiej i Michała Kubiaka.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Uniwersytet Gdański : 2013

Opis fizyczny: S. 29-50, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


25/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zakład Polityki Społecznej.

Tytuł całości: Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej / pod red. Andrzeja Kalety.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 61-73

Punktacja MNiSW: 4.000


26/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Świadomość socjalna kierowników sektora pomocy społecznej w kontekście zmian systemu pomocy społecznej w Polsce.

Tytuł całości: Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej, wokół integracji i aktywizacji zawodowej / red. nauk. Kazimiera Wódz [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2012

Opis fizyczny: S. 159-170, tab.

Seria: (Problemy Polityki Społecznej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polityka społeczna w kształceniu i pracy służb społecznych.

Tytuł całości: Polityka społeczna, kontynuacja i zmiana / red. Magdalena Wojtaszewska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych : 2012

Opis fizyczny: S. 300-312

Seria: (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Proces wyodrębniania się polityki szczegółowej z ogólnej polityki realizowanej w ramach państwa : przypadek polityki socjalnej.

Tytuł całości: Pomiędzy kontynuacją a zmianą, studia z myśli politycznej : w darze profesorowi Andrzejowi Wojtasowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Jana Waskana.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2012

Opis fizyczny: S. 415-433

Punktacja MNiSW: 4.000


29/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Oblicza polityki społecznej : w kierunku autonomizacji polityki socjalnej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 399, [6] s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 379-399.

Punktacja MNiSW: 20.000


30/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pomoc społeczna jako element systemu polityki społecznej na przykładzie wybranych państw europejskich.

Tytuł całości: W kręgu historii, politologii i edukacji, studia i szkice dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle / pod red. Zbigniewa Karpusa, Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 475-496

Punktacja MNiSW: 4.000


31/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ocena uzyskanego wykształcenia oraz propozycje zmian dotyczących edukacji na poziomie wyższym w zakresie polityki społecznej i innych dyscyplin akademickich.

Tytuł całości: Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim, raport z badań / Tomasz Biernat, Arkadiusz Karwacki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2011

Opis fizyczny: S. 267-282, tab.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Punktacja MNiSW: 4.000


32/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Karwacki Arkadiusz.

Tytuł oryginału: "Toruńska" polityka społeczna : aktywność badaczy skupionych w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu.

Tytuł całości: Badania społeczne środowiska polityków społecznych / pod red. Katarzyny Głąbickiej i Marii Gagackiej.

Adres wydawniczy: Radom, Politechnika Radomska. Wydawnictwo : 2011

Opis fizyczny: S. 7-18

Punktacja MNiSW: 4.000


33/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Państwo socjalne : dylematy interpretacyjne i współczesne wyzwania.

Tytuł całości: Myśli społecznych splątanie, księga jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Władysława Markiewicza / [księgę jubileuszową zred.: Krzysztof Czekaj, Janusz Sztumski, Zbigniew A. Żechowski].

Adres wydawniczy: Katowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego : 2011

Opis fizyczny: S. 372-386

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Związki między polityką i polityką społeczną a pracą socjalną.

Tytuł całości: Politologia, polityka społeczna, praca socjalna, praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kamińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 17-32

Punktacja MNiSW: 4.000


35/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Szymańska-Zybertowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Profesjonalna praca socjalna : nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? / red. nauk. Krzysztof Piątek, Katarzyna Szymańska-Zybertowicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2011

Opis fizyczny: 320 s.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Punktacja MNiSW: 4.000


36/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przestrzeń socjalna a polityka społeczna : w poszukiwaniu relacji między polityką społeczną a polityką socjalną, czyli czy człowiek w polityce społecznej znaczy to samo, co człowiek w polityce socjalnej.

Tytuł całości: Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. nauk. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego : 2010

Opis fizyczny: S. 242-254, tab.

Uwagi: Bibliogr.


37/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wstęp do wydania polskiego.

Tytuł całości: Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim, od ogółu do szczegółu / red. Albert Brandstaetter, Perer Herrmann, Cathal O'Connell.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, realizacja wydaw. Dom Wydawniczy ELIPSA : 2010

Opis fizyczny: S. 11-16

Seria: (Współczesna Polityka Społeczna ;6)


38/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Globalizacja a polityka społeczna, czyli co dalej z państwem socjalnym?

Tytuł całości: Międzynarodowa polityka społeczna, aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Akademia Ekonomiczna : 2010

Opis fizyczny: S. 73-80, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


39/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat doświadczeń i perspektyw kształcenia w obszarze pracy socjalnej w Polsce.

Tytuł całości: Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2010

Opis fizyczny: S. 43-53

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.


40/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat pomocy społecznej w Polsce w świetle badań socjologicznych.

Czasopismo: Problemy Polityki Społecznej

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 13-14

Opis fizyczny: S. 143-148

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


41/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przestrzeń socjalna : w poszukiwaniu istoty i specyfiki.

Czasopismo: Przegląd Socjologiczny

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 59 nr 4

Opis fizyczny: S. 11-27, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


42/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Bariery aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich w Polsce oraz poszukiwanie nowych kierunków i konkretnych sposobów ich usuwania.

Tytuł całości: Aktywizacja, integracja, spójność społeczna, w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk.: Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2009

Opis fizyczny: S. 107-122

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.


43/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kompetencje menedżerów w pomocy społecznej jako lokalnych polityków społecznych.

Tytuł całości: Socialia 2009 "Profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov teórii a praxi v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej Únie, zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2009, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte UMB w Banskej Bystrici - Šachtičky, 24-25 septembra 2009.

Adres wydawniczy: Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela. Pedagogická fakulta : 2009

Opis fizyczny: S. 43-51, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


44/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: The working of social service units (social welfare and labour administration) in favour of professional activation of rural women.

Tytuł całości: Diagnosis of the social professional situation of rural women in Poland / ed. by Jerzy Krzyszkowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Ministry of Labour and Social Policy : 2008

Opis fizyczny: S. 101-125

Punktacja MNiSW: 7.000


45/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Perspektywy działań aktywizujących podejmowanych przez służby społeczne na rzecz kobiet wiejskich.

Tytuł całości: Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce / pod red. Jerzego Krzyszkowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : 2008

Opis fizyczny: S. 337-355

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


46/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Karwacki Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Ku aktywności : aktywizacja podmiotów polityki społecznej.

Tytuł całości: Partnerstwo, rodzina, równość, praca, godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej - doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL / pod red. Krzysztofa Piątka, Arkadiusza Karwackiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 15-28

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


47/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Aktywność i aktywizacja w projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej.

Tytuł całości: Polityka aktywizacji w Polsce, nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne? / red. Arkadiusz Karwacki, Hubert Kaszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 90-100

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


48/87


Autorzy: Karwacki Arkadiusz, Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nowe akademickie ośrodki polityki społecznej : Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn

Tytuł całości: Polityka społeczna, badania, dydaktyka, rozwój : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rączaszka.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej : 2008

Opis fizyczny: S. 145-154

Seria: (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)


49/87


Autorzy: Karwacki Arkadiusz, Piątek Krzysztof, Śliwińska-Osiecka Anna.

Tytuł oryginału: Instytucjonalne aspekty aktywizacji zawodowej kobiet na wsi.

Tytuł całości: Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod red. Zenona Wiśniewskiego i Edwarda Dolnego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 127-148, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


50/87


Autorzy: Kraus Katrin, Geisen Thomas, Piątek Krzysztof, Bratkowska-Zariczna Monika, Zariczny Piotr.

Tytuł oryginału: Państwo socjalne w Europie : historia - rozwój - perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen ; red. wyd. pol. Krzysztof Piątek ; tł. Monika Bratkowska-Zariczna, Piotr Zariczny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 425 s.

Uwagi: Bibliogr.


51/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Karwacki Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Partnerstwo, rodzina, równość, praca : godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej - doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL / pod red. Krzysztofa Piątka, Arkadiusza Karwackiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 231 s., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


52/87


Autorzy: Karwacki Arkadiusz, Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Aktywna polityka społeczna i Europa socjalna w centrum zainteresowań badawczych.

Tytuł całości: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej / red. nauk. Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2007

Opis fizyczny: S. 9-22

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Karwacki Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej / red. nauk. Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2007

Opis fizyczny: 526 s., il.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Punktacja MNiSW: 10.000


54/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Krzyszkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce : z doświadczeń krajowych i zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Krzyszkowskiego i Krzysztofa Piątka.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych-Centrum AV : 2006

Opis fizyczny: 223 s., il.

Punktacja MNiSW: 10.000


55/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sekcja pracy socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego jako praktyczny wymiar związków między socjologią a pracą socjalną.

Tytuł całości: Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce, z doświadczeń krajowych i europejskich : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Krzyszkowskiego i Krzysztofa Piątka.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych-Centrum AV : 2006

Opis fizyczny: S. 37-41

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


56/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Aktywność i adaptacja w polityce społecznej i pracy socjalnej : modele i realia.

Tytuł całości: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości, Polska, Europa, świat / pod red. Włodzimierza Wesołowskiego i Jana Włodarka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar : 2005

Opis fizyczny: S. 439-458

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


57/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Państwo socjalne w Polsce : od rozbiorów poprzez rządy socjalizmu do aktualnego procesu transformacji.

Tytuł całości: Państwo socjalne w Europie, historia, rozwój, perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen ; red. wyd. pol. Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 279-305

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


58/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej.

Tytuł całości: Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2005

Opis fizyczny: S. 25-38

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


59/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Karwacki Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Zagrożenie wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim - element diagnozy : perspektywy klubów integracji społecznej w gminach.

Adres wydawniczy: Toruń, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej : 2005

Opis fizyczny: 96 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 85.

Punktacja MNiSW: 20.000


60/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Kraus Katrin, Geisen Thomas.

Tytuł oryginału: Państwo socjalne w Europie : historia - rozwój - perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen; red. wyd. polskiego Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 425 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


61/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Karwacki Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Wykluczenie społeczne a Kluby Integracji Społecznej.

Tytuł całości: Wykluczenie społeczne, praca zbiorowa / pod red. nauk. Lucyny Frąckiewicz.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego : 2005

Opis fizyczny: S. 129-148

Seria: (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Punktacja MNiSW: 6.000


62/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Aktywizacja jako kluczowa cecha polityki społecznej w walce z wykluczneim społecznym.

Czasopismo: Biuletyn Informacyjny / Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 48-53

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


63/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polityka społeczna - praca socjalna (skomplikowany charakter związków i zależności)

Tytuł całości: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, dylematy teorii i praktyki społecznej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2004

Opis fizyczny: S. 107-118

Uwagi: Bibliogr.


64/87


Autorzy: Wódz Kazimiera, Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej : dylematy teorii i praktyki społecznej / red nauk. Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Akapit : 2004

Opis fizyczny: 367 s.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)


65/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Karwacki Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Narodowy spis powszechny z 2002 roku a polityka społeczna : (ze szczególnym podkreśleniem kwestii mieszkaniowej).

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1 (172)

Opis fizyczny: S. 121-138, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


66/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polityczne aspekty zawodowej roli pracownika socjalnego

Tytuł całości: Demokracja i społeczeństwo, studia z myśli politycznej i zmian ustrojowych w Polsce / pod red. Tadeusza Godlewskiego i Wojciecha Jurkiewicza

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : 2003

Opis fizyczny: S. 113-121

Uwagi: Materiały z konferencji pt. "Przemiany społeczne a demokracja", Olsztyn, 24-25 października 2002 r.


67/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polskie sprawy z dwóch perspektyw - globalnej i lokalnej

Tytuł całości: Polska po przejściach / oprac. red. Maciej Deniszczuk, Jolanta Supińska

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych : 2003

Opis fizyczny: S. 164-169

Seria: (Barometr Społeczno-Ekonomiczny ;2001/2003)


68/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zatrudnienie socjalne jako przykład społecznego wymiaru integracji Polski z Unią Europejską

Tytuł całości: Wymiar społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red. Tadeusza Mołdawy, Konstantego Adama Wojtaszczyka, Adama Szymańskiego

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja "Politeja", ASPRA-JR : 2003

Opis fizyczny: S. 177-182


69/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zatrudnienie socjalne : dwadzieścia lat później.

Czasopismo: Polityka Społeczna

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 30 nr 7

Opis fizyczny: S. 6-10

Uwagi: a


70/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polityka społeczna na drodze do Unii Europejskiej : materiały z konferencji naukowej we Włocławku w dniach 27-28 września 1996 r. / red. Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wyższa Szkoła Pracy Socjalnej : 1997

Opis fizyczny: 341, [1] s.

Uwagi: a


71/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Konflikt i "consensus" w pracy socjalnej.

Tytuł całości: Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej / red. nauk Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 89-97

Uwagi: a


72/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu drożności - propozycja toruńska.

Tytuł całości: Socjologia a edukacja socjalna / red. Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Akapit : 1996

Opis fizyczny: S. 71-77

Uwagi: a


73/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Socjologia a edukacja socjalna / red. Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Akapit : 1996

Opis fizyczny: 85 s.

Uwagi: a


74/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Konflikty społeczne w okresie transformacji systemowej / red. Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: 161, [1] s.

Uwagi: a


75/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Problemy socjalne w świadomości mieszkańców wsi polskiej.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 11 nr 3

Opis fizyczny: S. 51-66

Uwagi: a


76/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Seminarium "Socjologia a edukacja socjalna", Toruń 28-29 czerwca 1996.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 3 (142)

Opis fizyczny: S. 115-117

Uwagi: a


77/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Aktualne problemy kształcenia pracowników socjalnych na poziomie wyższym.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 7-8 (34-35)

Opis fizyczny: S. 6-7

Uwagi: a


78/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Edukacja socjalna : nowe wyzwania.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 7-9 (22-24)

Opis fizyczny: S. 11-12

Uwagi: a


79/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Problem określenia potencjału pracy osób niepełnosprawnych : (na przykładzie Polski i byłego ZSRR).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 20

Opis fizyczny: S. 63-71

Punktacja MNiSW: 1.000


80/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polityka społeczna a praca osób o ograniczonych możliwościach aktywności zawodowej : studium interdyscyplinarne na przykładzie Polski i byłego ZSRR.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: 163s.

Uwagi: a


81/87


Autorzy: Piątek Krzysztof, Sobczak Marzena.

Tytuł oryginału: Aktualne problemy pedagogiki socjalnej.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 135-137

Uwagi: a


82/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zmiany w oświacie a rynek pracy nauczycieli.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1-2 (1-2)

Opis fizyczny: S. 44-45

Uwagi: a


83/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rol' social'noj politiki v racional'nom ispol'zovanii trudovogo potenciala social'no-demografičeskih grupp s ograničennoj trudosposobnost'û : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni doktora sociologičeskih nauk.

Adres wydawniczy: Moskva, Akad. Truda i Social'nych Otnošenij : 1992

Opis fizyczny: 40 s.

Uwagi: a


84/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia finansowania polityki społecznej w latach 1980-1986.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Polityczne

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 20

Opis fizyczny: S. 129-148

Uwagi: a


85/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polityka zatrudnienia wobec osób niepełnosprawnych w Polsce i ZSRR : (ujęcie porównawcze).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Polityczne

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 22

Opis fizyczny: S. 23-40

Uwagi: a


86/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Socyołogija truda / A. A. Dikarijewa, M. I. Mirskaja. Moskwa 1989.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 1990

Szczegóły: nr 1-2 (116-117)

Opis fizyczny: S. 191-192

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


87/87


Autorzy: Piątek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zatrudnienie socjalne.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych : 1986

Opis fizyczny: 107 s.

Seria: (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ;z. 10 (267))

Uwagi: Bibliogr. s. 103-107

Uwagi: a