Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Praktyki

Podstawowe informacje dotyczące praktyk realizowanych przez studentów Medioznawstwa są następujące:

Czemu mają służyć praktyki?

Realizacja praktyk studenckich, sposób ich zorganizowania oraz zadania wykonywane podczas praktyk powinny dawać Studentom Medioznawstwa możliwość poznania środowiska pracy, w którym mogą znaleźć zastosowanie umiejętności, wiedza i kompetencje społeczne typowe dla Medioznawstwa. Głównymi efektami osiąganymi przez Studentów podczas praktyk powinny być:

Przykładowe miejsca realizowania praktyk studenckich:

Załącznik nr 1  – zaświadczenie o odbyciu praktyk w projekcie badawczym Pracownika IS UMK (12 KB)

Załącznik nr 2 – formularz oceny praktykanta (14 KB)

Załącznik nr 3 – porozumienie ws. prowadzenia praktyk studenckich (16 KB)

 

Opiekun praktyk – dr Joanna Szalacha-Jarmużek