Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Rekrutacja

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Link do portalu rejestracyjnego – wkrótce