Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Czym będziesz się zajmować podczas studiów?

  • Zrozumiesz lepiej przyczyny zmian społecznych zachodzących w Polsce i na świecie.
  • Nauczysz się analizować dane i wyciągać wnioski na temat złożonych procesów społecznych.
  • Poznasz najnowsze metody badań społecznych. Nauczysz się używać programów do analizy danych, które stosowane są przez duże korporacje.
  • Poznasz techniki wizualizacji danych.
  • Zdobędziesz ważne kompetencje dotyczące m.in. umiejętności analitycznych i pisarskich, komunikacji bez przemocy czy praktyki uważności.
  • Nauczysz się krytycznego myślenia o otaczającej nas rzeczywistości społecznej, ale również tego, jak zdobytą wiedzę przełożyć na praktykę.