Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Staże dla medioznawców

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie Staże dla studentów Medioznawstwa. W ramach programu student odbywa miesięczny staż w wybranej przez siebie firmie czy instytucji i otrzymuje m.in. stypendium oraz zwrot kosztów zakwaterowania. Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy do roku. Program trwa od 2019 do 2023 roku.

Szczegółowych informacji udziela kierownik programu Staże na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: apz@umk.pl

 

Terminy i warunki rekrutacji 

Pierwsza rekrutacja na pobyty stażowe w roku akademickim 2019/20 odbędzie się 17.03.2020, druga rekrutacja 26.05. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu. Dokumenty należy składać w Dziekanacie WFiNS w pok. 106 Ostateczny termin złożenia dokumentów to 16. marca 2020 i 25. maja 2020.

Dziekanat:

mgr Joanna Salamończyk
p. 106, tel. 56 611 36 34
e-mail: gregor@umk.pl

Dokumenty

Rekrutacja

Dokumenty osób zakwalifikowanych na staż

Umowa z załącznikami

Pozostałe dokumenty