Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Dlaczego warto studiować Socjologię?

Socjologia to dyscyplina naukowa, która pozwoli Ci zrozumieć mechanizmy funkcjonowania świata, w którym żyjesz. Skąd biorą się nierówności? Czy możliwy jest świat bez konfliktów? Dlaczego raczej dostosowujemy się do otoczenia, niż zmieniamy świat wokół siebie? Dlaczego jedni słuchają opery, a inni disco polo? Czy da się przewidzieć zachowania ludzi? Czy coraz mniej ludzi jest religijnych? Socjologowie szukają odpowiedzi na te i na inne, podobne pytania. Ponieważ socjologia jest nauką empiryczną, odpowiedzi te pytania zazwyczaj opierają się na rozmaitych danych zbieranych w trakcie badań.

Inaczej rzecz ujmując, socjologia to nauka, która zajmuje się zjawiskami zachodzącymi od poziomu globalnego do poziomu małych grup (takich jak rodzina). Przedmiotem jej zainteresowania jest zarówno to, co trwałe, jak i to, co się nieustannie zmienia w społeczeństwie.

Studia socjologiczne uczą krytycznego spojrzenia i samodzielnego myślenia, ale dają też umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, czy wreszcie znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.

Dlaczego warto studiować socjologię na UMK?

Oferujemy zindywidualizowany i bogaty charakter kształcenia

Nasi studenci od I roku są objęci programem indywidualnego tutoringu. Każdy student ma przydzielonego opiekuna, z którym może konsultować swój plan studiów. Toruńska socjologia oferuje poza kanonem wiedzy socjologicznej także szeroką gamę kursów szczegółowych, umożliwiających samodzielne dookreślenie profilu studiów (np. większe zaangażowanie w zajęcia dotyczące ilościowych metod badawczych lub w zajęcia o charakterze bardziej teoretycznym). Oferujemy zajęcia w języku angielskim, specjalistyczny kurs języka obcego oraz zajęcia uczące obsługi specjalistycznych programów stosowanych do analizy danych. Studenci socjologii mają szerokie możliwości udziału w projektach badawczych prowadzonych przez naszą kadrę, co pozwala na rozwinięcie umiejętności praktycznych. Mogą także uczestniczyć w programach stypendiów zagranicznych (ERASMUS+) oraz w programie wymiany studentów w ramach polskich uczelni (MOST).

Doświadczona i zaangażowana kadra dydaktyczna

Toruńska socjologia od dawna jest notowana wysoko w rozmaitych rankingach (np. „Perspektyw”). Nasza kadra ma mocną pozycję naukową, co potwierdzone jest m.in. oceną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w trakcie ostatniej ewaluacji uzyskaliśmy bardzo dobrą kategorię A). Jesteśmy ważną częścią polskiej socjologii. Nasi wykładowcy prowadzą często unikatowe projekty badawcze i są autorami nagradzanych książek. Przykładamy się też do pracy ze studentami. Świadczy o tym chociażby fakt, że kilkunastu naszych studentów zdobyło nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie o Nagrodę im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę dyplomową z socjologii.

Co po studiach?

Studia socjologiczne są bardzo dobrą podstawą dla wykonywania zawodów nastawionych na pracę z ludźmi i na analizę informacji. Absolwenci toruńskiej socjologii są zatrudniani jako:

Absolwenci socjologii mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie studia magisterskie) i dalej w szkole doktorskiej.

Studia socjologiczne II stopnia na UMK nastawione są na wykształcenie specjalistów w zakresie prowadzenia badań społecznych oraz w zakresie wsparcia procesów zarządzania grupami społecznymi. Nasze studia zapewniają:

Absolwent socjologii

Marcin Centkowski

(optymistycznie patrzący w przyszłość absolwent socjologii (2008), rzecznik prasowy, kierownik Działu Rozwoju, Marketingu i Promocji Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu)

“Co dała mi socjologia? To, że wiedzę MOŻNA umiejętnie komunikować. Socjologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i życie zawodowe staje się dużo prostsze. Naprawdę trzeba i warto!”

Więcej: Biuro Karier UMK – Marcin Centkowski