Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Dlaczego warto studiować Medioznawstwo?

Czym jest medioznawstwo?

Współcześnie wszyscy żyjemy w świecie zdominowanym przez środki masowego przekazu. Naszą rzeczywistość kształtują mass media stare (takie jak telewizja, radio czy prasa), jak i nowe (np. wszelkie odmiany mediów społecznościowych). Medioznawstwo jako kierunek studiów, oferuje krytyczną i zdyscyplinowaną refleksję nad środkami masowego przekazu, ale też nad mediami w znaczeniu bardziej pierwotnym, tj. nad językiem i pismem.

Medioznawstwo jako kierunek studiów posiada charakter transdyscyplinarny, to znaczy korzysta z dorobku wielu rozmaitych dyscyplin szczegółowych. Nauki o mediach obejmują szeroko rozumianą problematykę treści, historii, znaczenia, form przekazu oraz kształtowania mediów (tradycyjnych i najnowszych). Medioznawstwo opiera się również na empirycznych analizach dotyczących funkcjonowania mass mediów we współczesnym świecie.

Dlaczego warto studiować medioznawstwo na UMK?

Studia opierają się na społecznym, kulturowym, filozoficznym, informatologicznym i kognitywistycznym rozumieniu zagadnień w obrębie pięciu głównych obszarów:

Uczymy krytycznego spojrzenia na media, ale także dajemy możliwość nabycia umiejętności ich profesjonalnego kształtowania i analizowania. Bogata oferta warsztatów, laboratoriów i konwersatoriów służy wyrobieniu praktycznych umiejętności operowania wiedzą o mediach. Program studiów opiera się m.in. na zajęciach w postaci laboratoriów komputerowych i telewizyjnych, na warsztatach współczesnych technik realizacji radiowej, współpracy z mediami ogólnopolskimi oraz lokalnymi, toruńskimi instytucjami kultury i sztuki (Centrum Sztuki Współczesnej), a także na wykorzystaniu infrastruktury telewizji UMK.

Co po studiach?

W społeczeństwie współczesnym, nazywanym także cyfrowym, informacyjnym lub sieciowym, mass media stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtowania otoczenia, w którym żyjemy.

Nasze studia dają kompetencje do podjęcia pracy we wszelkich instytucjach, w których ma miejsce systematyczne przekazywanie i analizowanie informacji.  Nasi absolwenci mogą pracować m.in. jako:

Absolwenci medioznawstwa mogą też wybrać dalsze studiowanie, kontynuując swoje zainteresowania i zdobywając nowe umiejętności na studiach II stopnia na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, np. na socjologii, filozofii czy dziennikarstwie.