Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Roczniki Historii Socjologii

„Roczniki Historii Socjologii”  – czasopismo Instytutu Socjologii, wydawane przy współudziale Sekcji Historii Socjologii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W skład redakcji wchodzą: prof. Włodzimierz Wincławski (red. nacz.),  dr Łukasz Dominiak oraz dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK. W skład Rady Naukowej pisma wchodzą historycy socjologii z kraju i z zagranicznych ośrodków naukowych. „Roczniki” mają inspirować w Polsce studia nad dziejami socjologii, a sprzyjać tworzeniu profesjonalnego środowiska historyków socjologii oraz instytucjonalizacji badań historycznych.

Strona czasopisma