Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Eastern European Countryside

„Eastern European Countryside”  – znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (tzw. „lista filadelfijska”), czasopismo w języku angielskim, wydawane od 1993 roku, a poświęcone problematyce obszarów wiejskich. EEC promuje autorów z Europy Środkowej prezentujących na łamach czasopisma różne podejście do kwestii wsi i rolnictwa wynikające ze specyfiki danego kraju. Redaktorem naczelnym EEC jest dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK.

Strona czasopisma