Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Projekty realizowane w ramach programu “Nauka dla Społeczeństwa II”

NAZWA ZADANIA: Zmiany cywilizacyjne a młode pokolenie – diagnoza, rekomendacje i rozwiązania instytucjonalne

KIEROWNIK: Dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK

DOFINANSOWANIE:  1 500 000,00zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  1 500 000,00zł

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”

 

 

 

 

 

 

OPIS DZIAŁANIA:

Głównym celem projektu jest rozpoznanie problemów, doświadczeń, oczekiwań i potrzeb polskiej młodzieży związanych z przemianami cywilizacyjnymi, w tym szczególnie coraz większym zanurzeniem w świecie cyfrowym. W wyniku realizacji serii badań empirycznych (wywiady pogłębione, fokusy z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i ekspertami, wywiady kwestionariuszowe na próbach reprezentatywnych młodzieży i osób dorosłych, badanie organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży) chcemy dowiedzieć się, jakiego wsparcia – i od kogo – oczekuje młodzież oraz rodzice w obliczu konsekwencji rewolucji cyfrowej. Przeanalizujemy także rozwiązania testowane lub funkcjonujące w wybranych krajach zachodnich (zwłaszcza Francja, Niemcy i Włochy) i zastanowimy się, które z nich mogłyby zostać zaadaptowane w Polsce jako uzupełnienie już realizowanych polityk i programów publicznych na rzecz młodzieży. Zaplanowane badania mają charakter interdyscyplinarny i przyniosą efekty poznawcze, ale także praktyczne. Efektem projektu będą propozycje rozwiązań instytucjonalnych nakierowanych na zwiększenie spójności społecznej w Polsce wobec intensywnych przemian cywilizacyjnych, w tym zwłaszcza atomizujących skutków rewolucji cyfrowej. Działania te pozwolą na zwiększenie odporności polskiego społeczeństwa na aktualne i przyszłe wyzwania cywilizacyjne.