Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Udział UMK we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021., uzupełniającym program Horyzont Europa

 

 

NAZWA ZADANIA: Udział UMK we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021., uzupełniającym program Horyzont Europa 

KIEROWNIK ZADANIA: dr hab. Piotr Stankiewicz, prof. UMK

DOFINANSOWANIE: 62 981 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 139 960 zł

 

Opis działania:

Realizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu badania stanowią część pakietu badawczego Socio-Economic Studies (SES) on Fusion, realizowanego w ramach programu EUROFUSION, dotyczącego rozwoju technologii fuzji termojądrowej. Pakiet społeczno-ekonomiczny SES ma za zadanie analizować społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju, przyszłego wdrażania i wykorzystywania tej technologii produkcji energii. Badanie wymiaru społeczno-ekonomicznego rozwoju fuzji termojądrowej jest przedsięwzięciem realizowanym w sposób regularny i systematyczny od wielu lat i stanowi integralną część programu badawczego UE w tym zakresie (wcześniej badania te realizowane były w ramach programu badawczego Socio-Economic Research on Fusion Porozumienia EFDA i stanowiły część programu EURATOM).

UMK uczestniczył już wcześniej w badaniach dotyczących społecznych aspektów rozwoju fuzji termojądrowej za pośrednictwem Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w latach 2010-2012. W roku 2019 UMK ponownie włączył się w prace konsorcjum w ramach planu badawczego SES, realizowanego przez konsorcjum tworzone przez trzynaście europejskich jednostek badawczych.

Działania zaplanowane w roku 2022 nakierowane są na identyfikacje uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, które mogą efektywnie wesprzeć szerokie zastosowanie fuzji termojądrowej na rynku energii przyszłości. Stanowią one kontynuację działań badawczych podejmowanych w poprzednich latach przez konsorcjum. Badania społeczne w ramach SES 2022 analizują i oceniają obecne nastawienie opinii publicznej, interesariuszy i mediów w stosunku do nowej technologii. Na tę część programu SES składają się następujące obszary badawcze:

  1. Postawy społeczeństwa wobec fuzji termojądrowej
  2. Włączanie interesariuszy
  3. Analiza mediów

NAZWA ZADANIA:  Udział UMK we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021, uzupełniającym program Horyzont Europa


KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab. Piotr Stankiewicz, prof. UMK

DOFINANSOWANIE: 32 085,00zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 71 301,00zł

OPIS DZIAŁANIA:

UMK uczestniczył już wcześniej w badaniach dotyczących społecznych aspektów rozwoju fuzji termojądrowej za pośrednictwem Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w latach 2010-2012. W roku 2019 UMK ponownie włączył się w prace konsorcjum w ramach planu badawczego SES, realizowanego przez konsorcjum tworzone przez trzynaście europejskich jednostek badawczych. Działania realizowane w 2023 roku nakierowane są na identyfikacje uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, które mogą efektywnie wesprzeć szerokie zastosowanie fuzji termojądrowej na rynku energii przyszłości. Stanowią one kontynuację działań badawczych podejmowanych w poprzednich latach przez konsorcjum. Badania społeczne w ramach WP SES 2023 analizują i oceniają obecne nastawienie opinii publicznej, interesariuszy i mediów w stosunku do nowej
technologii.

Na tę część programu SES składają się następujące zadania badawcze:

1. Badanie opinii publicznej (koordynator: CIEMAT) – celem  będzie przygotowanie badań kwestionariuszowych na poziomie europejskim, obejmujących min. 20 krajów, pozwalających na ocenę publicznych postaw wobec fuzji termojądrowej. Zadanie to będzie obejmowało:

a. opracowanie kwestionariusza bazującego na wypracowanych hipotezach, wcześniejszych wynikach badań w projekcie i innych badaniach w obszarze badań nad fuzją.

b. nawiązanie współpracy z wybraną firmą badań rynkowych w celu przeprowadzenia badania na próbie min. 800 osób dla każdego kraju.

c. wstępną analizę wyników badań.

2. Angażowanie interesariuszy (koordynator: SCK CEN) – celem będzie zorganizowanie warsztatów o charakterze wydarzeń towarzyszących podczas konferencji poświęconych tematyce fuzji termojądrowej w celu zebrania opinii i poglądów ekspertów ds. energetyki. Zadanie będzie bazowało na wynikach mapowania interesariuszy przeprowadzonych w poprzednim roku realizacji projektu.