Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Uchwały Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne

Uchwały za lata 2022-2023

Uchwała nr 66-2022-2023-IS w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Lepczyńskiego (294 KB)

Uchwała nr 67-2022-2023-IS w sprawie powołania prof. dr hab. Krzysztofa Olechnickiego na kierownika studiów doktoranckich (270 KB)

Uchwała nr 53-2022-2023-IS w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dra hab. Piotra Stankiewicza, prof. UMK w związku z realizacją projektu EUROATOM (246 KB)

Uchwała nr 54-2022-2023-IS w sprawie nagrody lub wyróżenie za osiągnięcia naukowe (250 KB)

Uchwała nr 55-2022-2023-IS w sprawie proponowanego rankingu wniosków o nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia naukowe (272 KB)

Uchwała nr 56-2022-2023-IS w sprawie zwiększenia wymiaru etatu z ¼ na ½ dr. hab. Piotra Stankiewicza na stanowisku profesora uniwersytetu od dnia 1.01.2024 r. (248 KB)

Uchwała nr 57-2022-2023-IS w sprawie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzyny Suwady (249 KB)

Uchwała nr 58-2022-2023-IS w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Piotra Zwarycza (232 KB)

Uchwała nr 59-2022-2023-IS w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Tamborskiej (204 KB)

Uchwała nr 60-2022-2023-IS w sprawie powołania komicji doktorskich i egzaminacyjnych w przewodzie mgra Piotra Zwarycza (301 KB)

Uchwała nr 61-2022-2023-IS w sprawie powołania komicji doktorskich w przewodzie mgr Katarzyny Tamborskiej (292 KB)

Uchwała nr 62-2022-2023-IS w sprawie likwidacji kierunku STS (226 KB)

Uchwała nr 64-2022-2023-IS w sprawie przejścia dr Agnieszki Furmańskiej-Maruszak do grupy pracowników dydaktycznych (246 KB)

Uchwała nr 65-2022-2023-IS w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Lepczyńskiego (204 KB)

Uchwała nr 42-2022-2023-IS w sprawie uzupełnienia komisji doktorskiej w przewodzie mgr D.Zwęglińskiej-Gałeckiej (499 KB)

Uchwała nr 43-2022-2023-IS w sprawie nadania mgr. Michałowi Główczewskiemu stopnia naukowego doktora (560 KB)

Uchwała nr 44-2022-2023-IS w sprawie nadania mgr Emilii Zielińskiej stopnia naukowego doktora (547 KB)

Uchwała nr 45-2022-2023-IS w sprawie nadania mgr. Przemysławowi Remerowi stopnia naukowego doktora (560 KB)

Uchwała nr 46-2022-2023-IS w sprawie nadania tytułu doktora D. Zwęglińskiej-Gałeckiej (283 KB)

Uchwała nr 47-2022-2023-IS w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr D. Zwęglińskiej-Gałeckiej (264 KB)

Uchwała nr 48-2022-2023-IS w sprawie przedłużenia zatrudnienia dla dra hab. Jacka Poniedziałka (534 KB)

Uchwała nr 49-2022-2023-IS w sprawie przyjęcia regulaminu rady programowej ds. kierunku medioznawstwo (1,66 MB)

Uchwała nr 50-2022-2023-IS w sprawie zatrudnienia dr Marty Jaworskiej (472 KB)

Uchwała nr 51-2022-2023-IS w sprawie wyboru przedstawicieli IS do rady Programowej ds. kierunku medioznawstwo (276 KB)

Uchwała nr 52-2022-2023-IS w sprawie przyjęcia zmian w zasadach studiowania na MISH (274 KB)

Uchwały za lata 2021-2022

Uchwała nr 23-2021-2022-IS w sprawie zmiany stanowiska – Jarosław Domalewski (553 KB)

Uchwała nr 24-2021-2022-IS w sprawie zmiany stanowiska – Jarosław Domalewski (543 KB)

Uchwała nr 25-2021-2022-IS w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr hab. Andrzeja Kalety (556 KB)

Uchwała nr 26-2021-2022-IS w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr hab. Krzysztofa Piątka (559 KB)

Uchwała nr 27-2021-2022-IS w sprawie zatrudnienia dra hab. Piotra Stankiewicza – Euroatom (551 KB)

Uchwała nr 28-2021-2022-IS w sprawie zamknięcia kierunku Studia nad nauką i technologią (s2) (497 KB)

Uchwała nr 29-2021-2022-IS w sprawie trybu działania KRD Nauki Socjologiczne ds. weryfikacji efektów ucz (1,75 MB)

Uchwała nr 30-2021-2022-IS w sprawie powołania KRD Nauki Socjolog. ds. weryfikacji efektów uczenia się n (529 KB)

Uchwała nr 31-2021-2022-IS w sprawie nadania stopnia dr i wyznaczenie promotora mgr D. Zwęglińskiej-Gałe (581 KB)

Uchwała Nr 32-2021-2022-IS w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie mgra M.Główczewskiego (495 KB)

Uchwała nr 33-2021-2022-IS w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr hab. Krystyny Szafraniec (512 KB)

Uchwała nr 34-2021-2022-IS w sprawie powołania recenzentów w przewodzie mgr Dominiki Zwęglińskiej – Gałeckiej (575 KB)

Uchwała nr 35-2021-2022-IS w sprawie powołania recenzentów w przewodzie mgra Przemysława Remera (514 KB)

Uchwała nr 36-2021-2022-IS w sprawie powołania recenzentów w przewodzie mgr Emilii Zielińskiej (513 KB)

Uchwała nr 37-2021-2022-IS w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr D. Zwęglińskiej-Gałeckiej (902 KB)

Uchwała nr 38-2021-2022-IS w sprawie powołania komisji doktorskiej oraz komisji egz. w przewodzie mgr. P. Remera (1,47 MB)

Uchwała nr 39-2021-2022-IS w sprawie powołania komisji dokt. oraz komisji egz. w przewodzie mgr E. Zielińskiej (1,46 MB)

Uchwała nr 40-2021-2022-IS w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra M. Główczewskiego (898 KB)

Uchwała nr 41-2021-2022-IS w sprawie powołania recenzentów w przewodzie mgra M. Główczewskiego (546 KB)

Uchwały za lata 2020-2021

Uchwała nr 17-2020-2021-IS w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. W. Kniecia w IS na WFiNS (493 KB)

Uchwała nr 18-2020-2021-IS w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dra hab. Andrzeja Kalety na stanowisku prof. (525 KB)

Uchwała nr 19-2020-2021-IS w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta dla mgra Andrzeja Melera (486 KB)

Uchwała nr 20-2020-2021-IS w sprawie zatrudnienia dra hab. Piotra Stankiewicza, prof. UMK w Euroatom (507 KB)

Uchwała nr 21-2020-2021-IS w sprawie nadania mgr Agnieszce Anielskiej stopnia naukowego doktora (537 KB)

Uchwała nr 22-2020-2021-IS w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Malwiny Krajewskiej na stanowisku adiunkta (518 KB)

Uchwały za lata 2019-2020

Uchwała Nr 1-2019-2020-IS w sprawie nadania stopnia naukowego dra habilitowanego prof. Dariuszowi Jemielniakowi (1014 KB)

Uchwała nr 10-2019-2020-IS w sprawie zaopiniowania planu, programu i efektów kształcenia studiów II stopnia (436 KB)

Uchwała nr 13-2019-2020-IS w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Anielskiej (512 KB)

Uchwała nr 14-2019-2020-IS w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dra hab. Krzysztofa Piątka na stanowisku prof (499 KB)

Uchwała nr 15-2019-2020-IS w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Joanny Szalachy-Jarmużek na stanowisku adiunkta (488 KB)

Uchwała Nr 2-2019-2020-IS w sprawie nadania stopnia naukowego dra habilitowanego dr. Danielowi Wicentemu (1,02 MB)

Uchwała nr 3-2019-2020-IS w sprawie nadania mgr Joannie Lajstet stopnia naukowego doktora (539 KB)

Uchwała nr 4-2019-2020-IS w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Lajstet (482 KB)

Uchwała nr 5-2019-2020-IS w sprawie nadania stopnia naukowego dra habilitowanego dr. Michałowi Wróblewskiemu (1,02 MB)

Uchwała nr 6-2019-2020-IS w sprawie nadania mgr Malwinie Krajewskiej stopnia naukowego doktora (546 KB)

Uchwała nr 7-2019-2020-IS w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Malwiny Krajewskiej (468 KB)

Uchwała nr 8-2019-2020-IS w sprawie kryteriów oceny pracowniczej (257 KB)

Uchwała nr 9-2019-2020-IS w sprawie zaopiniowania planu, programu i efektów kształcenia studiów II stopnia (508 KB)

Uchwałą nr 12-2019-2020-IS w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Anielskiej (958 KB)