PARNAS 3.0*

* PARNAS 3.0. jest dokumentem z „długą brodą”. Pierwszym jego wcieleniem, do którego PARNAS 3.0 wciąż się odwołuje, był opracowany pod koniec lat 90. XX wieku przez Janusza Muchę i Andrzeja Zybertowicza „PARNAS – Poradnik Autora Rozprawek Naukowych z Socjologii”. Na początku XXI wieku został on wzbogacony o nieco zmienioną i skróconą wersję powstałego w Zakładzie Badań Kultury IS UMK „Zakładowego Standardu Technicznego Pisania Prac Magisterskich”, autorstwa Janusza Muchy, Tomasza Szlendaka i Pawła Załęckiego. W tym samym czasie PARNAS został też uzupełniony i dostosowany przez Krzysztofa Pietrowicza do zmieniających się wymogów dydaktycznych.

W 2014 roku Zespół ds. Jakości Kształcenia IS UMK (Krzysztof Olechnicki, Elwira Piszczek, Tomasz Kamiński, Jakub Kowalczyk), na podstawie sugestii zgłaszanych przez osoby zaangażowane w IS w proces dydaktyczny, opracował projekt szeregu zmian PARNAS-u, na tyle odbiegających od starej wersji, że po ich włączeniu zyskał on świeże miano: PARNAS (Nowy). W 2016 roku dokonana została kolejna korekta: tekst zmienili Łukasz Afeltowicz oraz Krzysztof Pietrowicz.

PARNAS 3.0. jest gruntownie przerobioną wersją PARNAS-u (Nowego), który dla ułatwienia najlepiej określać wersją 2.0. W wersji 3.0. palce maczali Anna Wójtewicz oraz członkowie Zespołu ds. Jakości Kształcenia IS UMK (tym razem byli to Krzysztof Olechnicki, Martyna Hoffman, Anna Piechocka, Elwira Piszczek oraz Łukasz Afeltowicz).

Zdecydowaliśmy się nadać obecnej wersji numerek „trzy”, gdyż wprowadzone zmiany znacząco wpłynęły na kształt poradnika. PARNAS 3.0. jest prawie dwa razy obszerniejszy od „dwójki”, porusza nowe zagadnienia i posiada odmienną strukturę. Zyskał też zupełnie nową funkcję: od roku akademickiego 2017/2018 zacznie funkcjonować jako nieoficjalny podręcznik do zajęć z TPU. Co więcej, będzie on zalecany jako lektura absolutnie obowiązkowa nie tylko adeptom socjologii, ale również studentom medioznawstwa. PARNAS 3.0. zyskał również nową formatkę edycyjną. Warto zauważyć, że nawet rozwinięcie tytułowego akronimu uległo zmianie.

Pewne jest, że 3.0. nie jest ostateczną wersją PARNAS-u. Dokument ten jest żywy i zapewne pozostanie takim tak długo, jak funkcjonować będzie sam IS UMK. Podkreślmy, że aktualnie PARNAS współtworzy/przetwarza już trzecie pokolenie badaczy IS UMK: ludzie, którzy zostali wypromowani przez osoby, które wypromowali między innymi Mucha i Zybertowicz. W najbliższej przyszłości planujemy włączyć w przetwarzanie PARNAS-u nie tylko kolejne pokolenia badaczy, ale także samych adresatów, czyli studentów.

PARNAS do pobrania