Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Strategie osiągania równowagi w życiu rodzinnym i zawodowym i zawodowym w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku. Analiza socjologiczna

dr Katarzyna Suwada
2015/19/D/HS6/02338

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Polscyrodzice organizują swój czas i jakie przyjmują strategię, aby pogodzić obowiązki rodzicielskie z pracą zawodową.Współcześnie zarówno mężczyźni, jak i kobiety aktywnie uczestniczą na rynku pracy i jedocześnie decydują się na posiadanie dzieci. W wyniku zmian, które nastąpiły na przestrzeni XX wieku, kobiety wraz z urodzeniem dziecka wcale nie rezygnują z pracy zawodowej, ale ją kontynuują. Muszą więc łączyć obowiązki wynikające z pracy zawodowej z tymi wynikającymi z macierzyństwa. Jednocześnie zmieniają się też modele ojcostwa. W tradycyjnym modelu ojciec był przede wszystkim odpowiedzialny za zapewnienie materialnego bytu swojej rodzinie, natomiast nie angażował się w pracę domową oraz w opiekę nad dziećmi. Dzisiaj od ojców zaczyna wymagać się większego zaangażowania w te prace i przejmowania od żon i partnerek tradycyjnie kobiecych obowiązków. W projekcie zostanie podjęta próba zidentyfikowania strategii przyjmowanych w polskich domach pozwalających na osiągnięcie równowagi wżyciu rodzinnym i zawodowym, a także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w polskich domach organizowana jest praca opiekuńcza i domowa i problemów z tym związanych.