Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

"Idylle, Hybrydy i Heterotopie. Wiejskość i jedzenie w alternatywnych sieciach żywieniowych" - najnowsza monografia dr. Wojciecha Goszczyńskiego

Pozwalamy sobie oddać w Państwa ręce najnowszą publikację autorstwa dr. Wojciecha Goszczyńskiego, pracownika naszego Instytutu. Książka pt. Idylle, Hybrydy i Heterotopie. Wiejskość i jedzenie w alternatywnych sieciach żywieniowych ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Publikacja stanowi naukowe domknięcie cyklu badań nad społecznymi konsekwencjami rozwoju alternatywnych systemów żywieniowych. Książka stanowi też głos w dyskusji o kształcie współczesnych splotów wiejskości oraz tego, jak wpływają one na polskie społeczeństwo.

więcej informacji

Silna reprezentacja w komitetach PAN - prof. Tomasz Szlendak i prof. Arkadiusz Karwacki

Polska Akademia Nauk opublikowała wyniki wyborów do komitetów naukowych. Badaczy i badaczki z Uniwersytetu wybrano do 31 gremiów, w których zajmą się upowszechnianiem nauki i dostarczaniem ekspertyz kluczowych dla prowadzenia rzetelnej debaty publicznej. Komitety Polskiej Akademii Nauk to grona zrzeszające specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń do wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi z różnych ośrodków. Jako krajowa reprezentacja środowisk i poszczególnych dyscyplin komitety PAN pełnią również funkcje doradcze.

Do dwóch komitetów wybrano badaczy z naszego Instytutu - prof. Tomasza Szlendaka oraz prof. Arkadiusza Karwackiego. 

więcej informacji

Encyklopedia polskiej nauki akademickiej

W lipcu 2023 roku pośmiertnie ukazała się drukiem monografia pt. „Encyklopedia polskiej nauki akademickiej” autorstwa prof. dr. hab. Piotra Hübnera. „Encyklopedia…” prezentuje ogromnie bogate, historyczne dziedzictwo nauki w Polsce, którego istotnym elementem jest jego wymiar organizacyjny, pozostający dotąd relatywnie słabo rozpoznany, a wiedza w tym zakresie mocno rozproszona. Publikacja wypełnia istniejącą dotychczas lukę w wiedzy na temat nauki polskiej, chroni od zapomnienia istotny element naszego kulturowego dziedzictwa, ale również zaspokaja obiektywne potrzeby środowiska pracowników nauki. Praca, mająca charakter interdyscyplinarny, z pewnością będzie podstawą do debat na temat nauki oraz źródłem potencjalnych opracowań szczegółowych, czym przyczyni się do dalszego rozwoju leżącej u styku nauk humanistycznych i społecznych historii nauki.

więcej informacji

Staże studenckie

Archiwum