Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Obrony - ważne informacje

1.Obrony prac dyplomowych przed okresem wakacyjnym muszą odbyć się najpóźniej do 18 lipca 2024 r. (co oznacza, że między 19 lipca a 31 sierpnia br. nie będzie możliwości przeprowadzenia obron, z uwagi na okres urlopowy i terminy ustawowe).

2.Druga tura obron odbędzie się we wrześniu 2024 r. i w okresie od 1 do 16 września 2024 r. będzie można składać wnioski o wszczęcie postępowania dyplomowego.3.Jednocześnie proszę wziąć pod uwagę, że:
- zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest złożenie pracy, czyli przyjęcie pracy przez promotora (§ 69 Regulaminu studiów UMK) oraz wpisanie pozytywnej oceny z seminarium do systemu USOS.
- wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego
wraz z poprawnie wypełnionym oświadczeniem od promotora student składa w systemie USOS nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (procedura i druki w formie załączników będą przesłane studentom po indywidualnym kontakcie e-mailowym)*.

4.Najpóźniej do 20 września 2022 r. (zgodnie z § 70 Regulaminu studiów UMK) można składać wnioski o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (druk wniosku w formie załącznika będzie przesłany studentom po indywidualnym kontakcie e-mailowym)*.
Uwaga! – w tym przypadku nie może być wystawiona ocena z seminarium w systemie USOS.

5.Studenci, którzy uzyskali zgodę Prodziekan WFiNS na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej składają wnioski o obronę zgodnie z obowiązującą procedurą w zależności od terminu uzyskanego wydłużenia (max. do 2 miesięcy).

6.Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w terminach przewidzianych w Regulaminie studiów zostaną skreśleni z listy studentów.
*UWAGA: proszę studentów, którzy będą przygotowywać się do wszczęcia procedury dyplomowania o kontakt ze swojej skrzynki studenckiej na e-mail: gregor@umk.pl
w celu uzyskania szczegółowej procedury i niezbędnych druków. System USOS technicznie uniemożliwia przesłanie Państwu wszystkich potrzebnych załączników.

pozostałe wiadomości