Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Silna reprezentacja w komitetach PAN - prof. Tomasz Szlendak i prof. Arkadiusz Karwacki

Zdjęcie ilustracyjne

Polska Akademia Nauk opublikowała wyniki wyborów do komitetów naukowych. Badaczy i badaczki z Uniwersytetu wybrano do 31 gremiów, w których zajmą się upowszechnianiem nauki i dostarczaniem ekspertyz kluczowych dla prowadzenia rzetelnej debaty publicznej. Komitety Polskiej Akademii Nauk to grona zrzeszające specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń do wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi z różnych ośrodków. Jako krajowa reprezentacja środowisk i poszczególnych dyscyplin komitety PAN pełnią również funkcje doradcze.

Do dwóch komitetów wybrano badaczy z naszego Instytutu - prof. Tomasza Szlendaka oraz prof. Arkadiusza Karwackiego. 

Wśród wyłonionych w wyborach członków znaleźli się badacze i badaczki z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych:

Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach:

  • prof. dr hab. Marek Jeziński;

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej:

  • dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK;

Komitet Nauk Pedagogicznych:

  • prof. dr hab. Beata Przyborowska;
  • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha;

Komitet Psychologii:

  • dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK ;

Komitet Socjologii:

  • dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK;
  • prof. dr hab. Tomasz Szlendak;

pozostałe wiadomości