Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Encyklopedia polskiej nauki akademickiej

W lipcu 2023 roku pośmiertnie ukazała się drukiem monografia pt. „Encyklopedia polskiej nauki akademickiej” autorstwa prof. dr. hab. Piotra Hübnera. „Encyklopedia…” prezentuje ogromnie bogate, historyczne dziedzictwo nauki w Polsce, którego istotnym elementem jest jego wymiar organizacyjny, pozostający dotąd relatywnie słabo rozpoznany, a wiedza w tym zakresie mocno rozproszona. Publikacja wypełnia istniejącą dotychczas lukę w wiedzy na temat nauki polskiej, chroni od zapomnienia istotny element naszego kulturowego dziedzictwa, ale również zaspokaja obiektywne potrzeby środowiska pracowników nauki. Praca, mająca charakter interdyscyplinarny, z pewnością będzie podstawą do debat na temat nauki oraz źródłem potencjalnych opracowań szczegółowych, czym przyczyni się do dalszego rozwoju leżącej u styku nauk humanistycznych i społecznych historii nauki.

„Encyklopedia…” jest efektem ponad trzydziestoletnich, krytycznych studiów prof. dr. hab. Piotra Hübnera nad niezwykle bogatym materiałem źródłowym, jest dziełem bardzo rzetelnym i bez wątpienia unikatowym. Praca jest publikacją obszerną, liczącą ponad 1850 stron i wydaną formie 3-tomowych zestawów, mającą ogromną wartość dokumentalno-faktograficzną, ale również interpretacyjną.

Wydanie „Encyklopedii…” było możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze środków Instytutu Socjologii UMK w Toruniu oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pn. „Nauka dla Społeczeństwa”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego i jest udostępniona na stronie internetowej:

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5986/encyklopedia-polskiej-nauki-akademickiej-tomy-1-3

Jesienią 2023 roku w Instytucie Socjologii UMK planowane jest spotkanie upamiętniające działalność naukową prof. dr. hab. Piotra Hübnera, podczas którego "Encyklopedia polskiej nauki akademickiej" zostanie zaprezentowana szerokiej publiczności. Dalsze informacje dotyczące tego wydarzenia przekazywane będą za pośrednictwem strony internetowej Instytutu Socjologii UMK w Toruniu.

pozostałe wiadomości