Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Prof. Wojciech Knieć w Radzie Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

W końcówce starego roku z przyjemnością przekazujemy informację, że dr hab Wojciech Knieć, prof. UMK w dniu 19 grudnia 2022 roku został wybrany na członka Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na lata 2023-2026.

Obchodzący w bieżącym roku jubileusz 50 rocznicy powstania Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN to jedna z najbardziej uznanych w Polsce i w Europie  placówek badawczych zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, a także historii społecznej i gospodarczej wsi. Warto wspomnieć, że IRWiR splótł na lata swoje losy z toruńską socjologią, będąc u jej zarania głównym źródłem wsparcia kadrowego.

 

W 1972 roku powstała w Toruniu Stacja Naukowo-Badawcza Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, którą kierował doc. Zbigniew Kwieciński. To on podjął inicjatywę na rzecz uruchomienia badań socjologicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Touniu. W tym celu zachęcił do przejścia z Warszawy na UMK adiunkta IRWiR PAN dr Włodzimierza Wincławskiego. Utworzony wtedy Zakład Socjologii Instytutu Nauk Społecznych w owym czasie prowadził przede wszystkim badania socjologiczne z zakresu socjologii wychowania i socjologii wsi, współpracując z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Tak rozpoczęła się wieloletnia współpraca IRWiR z środowiskiem socjologów toruńskich, która wydała i wydaje do dziś obfity plon w postaci intensywnej współpracy naukowo-badawczej, wzajemnego inspirowania się i wspierania rozwoju naukowego pracowników.

pozostałe wiadomości