Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Zespół z naszego Instytutu partnerem w konsorcjum zwycięskiego projektu w konkursie Komisji Europejskiej

Zdjęcie ilustracyjne

Zespół z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu jako formalny partner w konsorcjum uzyskał finansowanie projektu pt. „Community-based action for a GREEN transition” w konkursie Komisji Europejskiej „Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)”. Program CERV jest ukierunkowany na wspieranie partycypacji obywateli i stowarzyszeń różnych krajów Unii Europejskiej, budowanie ponadnarodowych partnerstw, dając im możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie kształtowania polityki UE w obszarach związanych z celami programu.

Zespół UMK tworzą: Arkadiusz Karwacki (Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej), Wojciech Goszczyński (Katedra Badan Kultury) i Wojciech Knieć (Katedra Ekologii Społecznej).

 

 

Konsorcjum złożone jest z partnerów akademickich oraz organizacji pozarządowych z Polski, Włoch, Chorwacji i Grecji. Partnerami w projekcie obok Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) (lider projektu), Uniwersytet w Rijece (Chorwacja), stowarzyszenie Žmergo (Chorwacja), Eruracademy (Grecja), Forum del Terzo Settore (Włochy) oraz Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie (Włochy).

Projekt współtworzony przez badaczy z IS UMK pośród celów uwzględnia:

  • wspieranie zmiany paradygmatu zrównoważonego rozwoju (promowanie idei upodmiotowienia i samodzielności, wzajemnych powiązań, odpowiedzialności i rozliczalności, jako alternatywnych rozwiązań dla koncepcji popytu, produkcji, konsumpcji i zamkniętych granic);
  • promowanie w społecznościach peryferyjnych rozwoju świadomości na temat kluczowych tematów i zagadnień proponowanych przez Zielony Ład oraz SDGs.
  • wzmocnienie udziału obywateli w lokalnych procesach dotyczących polityki społecznej i środowiskowej (ziemia/woda/energia) na ich własnym terytorium;
  • wzmacnianie percepcji obywateli i podnoszenie ich świadomości na temat transformacji środowiskowej i strategicznych priorytetów Zielonego Ładu;
  • zachęcenie uczestników (organizacji i osób indywidualnych) do stania się aktywnymi aktorami procesów innowacji społecznych wdrażanych w ich społecznościach.

pozostałe wiadomości