Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Wygrany grant w programie "Nauka dla Społeczeństwa"

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki konkursu na projekty realizowane w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. Wśród zwycięskich projektów jest również przygotowany przez pracowników Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym naszego Instytutu projekt pn. Publiczne uczelnie zawodowe – pełnione funkcje, instytucjonalne napięcia i systemowe wyzwania. Serdecznie gratulujemy zespołowi prof. Dominika Antonowicza. 

Celem tego interdyscyplinarnego projektu jest określenie strategii rozwoju sektora Publicznych Uczelni Zawodowych w Polsce poprzez poznanie ich instytucjonalnej tożsamości, diagnozę wyzwań z jakimi się mierzą oraz zmapowanie pełnego spektrum realizowanych przez nie funkcji, zarówno w ramach systemu szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim dla społeczeństwa i gospodarki.  

pozostałe wiadomości