Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Terminarz obron prac dyplomowych - główne daty i warunki

Przedstawiamy najważniejsze daty i warunki związane z procedurą obron prac licencjackich i magisterskich. Prosimy wszystkich Studentów i Prowadzących seminaria o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

1.Obrony prac dyplomowych przed okresem wakacyjnym muszą odbyć się najpóźniej do 14 lipca 2022 r. (co oznacza, że między 15 lipca a 31 sierpnia br. nie będzie możliwości obron, z uwagi na okres urlopowy i terminy ustawowe);

2.Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego student składa do dziekana wydziału (zgodnie z przekazanymi przez Rektora uprawnieniami, jest to Prodziekan ds. Studenckich), za pośrednictwem promotora do dziekanatu, nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (§ 5 Zarządzenia nr 126 Rektora UMK z 4 czerwca 2020 r.);

3.Wnioski o wszczęcie postępowania złożone do 14 lipca br., które nie będą spełniały wymogu zawartego § 5 Zarządzenia nr 126 Rektora UMK z 4 czerwca 2020 r. będą przyjmowane w dziekanacie, ale obrony będą się mogły odbyć od 1 września br. (w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia br. nie będzie możliwości złożenia wniosku i obron);

4.Najpóźniej do 16 września 2022 r. (zgodnie z § 69 Regulaminu studiów UMK) można składać wnioski o wszczęcie postępowania dyplomowego – jednocześnie proszę wziąć pod uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest złożenie pracy, czyli przyjęcie pracy przez promotora i wpisanie pozytywnej oceny z seminarium w systemie USOS (§ 69 Regulaminu studiów UMK);

5.Najpóźniej do 16 września 2022 r. (zgodnie z § 70 Regulaminu studiów UMK) można składać wnioski o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (UWAGA!!! – w tym przypadku nie może być wystawiona w systemie USOS ocena z seminarium).

pozostałe wiadomości