Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Nowe książki pracowników Katedry Ekologii Społecznej

Zdjęcie ilustracyjne

W ostatnich tygodniach 2021 roku ukazały się nakładem Wydawnictwa UMK dwie, interesujące monografie autorów z Katedry Ekologii Społecznej - "Szkice o polskiej socjologii wsi" prof. Andrzeja Kalety oraz "Etnosymboliczna teoria narodu Anthony’ego D. Smitha" autorstwa dr hab. Jacka Poniedziałka, prof. UMK. 

Monografia prof. Kalety to, jak pisze sam Autor, "...zbiór refleksji o przedmiocie i przeobrażeniach polskiej socjologii wsi, z którą identyfikowałem się przez blisko pół wieku mojej aktywności naukowej". W pracy analizowany jest "...stan samoświadomości dyscypliny w okresie ponad 250 lat rozwoju – od przełomu XVIII i XIX po drugą dekadę XXI wieku – penetrując jej wymiar teoretyczno-metodologiczny, opisując nieustające zmagania z definiowaniem ustawicznie przeobrażającego się przedmiotu badań, jak również sygnalizując wpływ na praktykę społeczną, rozumianą jako zaangażowanie w zmianę rzeczywistości wiejskiej oraz funkcjonowanie w strukturach akademickich".

Z kolei książka  prof. Jacka Poniedziałka sięga do innej tematyki i poświęcona jest "krytycznej analizie etnosymbolicznej teorii narodu, której autorem jest zmarły w 2016 roku brytyjski socjolog Anthony D. Smith. Wyszedł on z założenia, że problematyka narodu i nacjonalizmu wymaga nowego opisu, który przełamie monopol dotychczas obowiązujących paradygmatów, dając możliwość pełniejszego przebadania zjawiska. Czerpiąc z prac Durkheima, Simmla, Webera, a także historyków z francuskiej szkoły Annales oraz angielskiej historii społecznej, zaproponował własne spojrzenie na genezę i rozwój narodów".

pozostałe wiadomości