Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Badania nad emigracją zarobkową Polaków - nowa książka

Zdjęcie ilustracyjne

Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się książka zatytułowana "Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji". Współautorem opracowania jest Tomasz Leszniewski z naszego Instytutu. 

Książka ukazuje wielowymiarowy świat współczesnych emigrantów i wyjaśnia przyczyny ich życiowych wyborów. Pokazuje, jak są oni zawieszeni między różnymi rzeczywistościami, które inaczej postrzegają i wartościują. Praca porusza kwestię migracji jako próby połączenia i nadania sensu tym złożonym doświadczeniom.
 
 

 

 
Opublikowana monografia ma charakter interdyscyplinarny, uwzględnia bowiem perspektywy: historyczną, socjologiczną, pedagogiczną i ekonomiczną emigracji zarobkowej Polaków w Szkocji. Ukazuje specyfikę oraz społeczno-kulturowe
i ekonomiczne uwarunkowania ich adaptacji w nowych warunkach, a także dylematy tożsamościowe, wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym.

pozostałe wiadomości