Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Socjologia epidemii - nowa książka Michała Wróblewskiego i Łukasza Afeltowicza

Zdjęcie ilustracyjne

Z wielką przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się w ostatnich tygodniach praca dr. hab. Łukasza Afeltowicza, prof. AGH oraz dr. hab. Michała Wróblewskiego, prof. UMK zatytułowana "Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych". 

Praca stanowi przewodnik po społecznych aspektach epidemii. Pokazuje rolę, jaką patogeny odegrały w procesie rozwoju ludzkich cywilizacji, jaki jest związek epidemii z nowoczesnością i dlaczego późnonowoczesny świat sprzyja wyłanianiu się nowych zagrożeń zakaźnych. Książka ukazuje, jak patogeny uczyniono istotnym elementem rozmaitych polityk i jaki wpływ epidemie wywarły na koncepcję zdrowia publicznego. 

Omawia też, jak choroby zakaźne są przedstawiane w kulturze popularnej, oraz analizuje mechanizmy zbiorowych i instytucjonalnych reakcji na zagrożenie z nimi związane. Wreszcie książka prezentuje wyniki badań z 2018 i 2020 roku dotyczące stosunku Polek i Polaków do chorób zakaźnych oraz ich postawy wobec pandemii. Wszystko to sprawia, że praca ta pozwala umieścić skalę naszej reakcji na COVID-19 w odpowiedniej perspektywie.

Gratulujemy Autorom i zapraszamy do lektury i dyskusji nad książką!

pozostałe wiadomości