Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

"Zbigniew Tadeusz Wierzbicki. Uczony i społecznik" - nowa monografia

Zdjęcie ilustracyjne

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się właśnie monografia zatytułowana "Zbigniew T. Wierzbicki: uczony i społecznik", przygotowana przez zespół redakcyjny złożony z pracowników naszego Instytutu - prof. Andrzeja Kalety, prof. Włodzimierza Wincławskiego, prof. Grzegorza Zabłockiego i prof. Wojciecha Kniecia. Upamiętnia ona dokonania naukowe, jak i również dorobek społecznikowski zmarłego w 2017 roku prof. Wierzbickiego, który m.in. współtworzył toruńską socjologię wsi w latach 80-tych XX wieku.


Jak piszą redaktorzy tomu: "Życie i  twórczość Profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego najpełniej wydaje się określać wizja  „wszechludzkiej cywilizacji przyszłości”,  wyzwanie dla „ludzi dobrych i mądrych”  jako tej cywilizacji awangardy. Urzeczywistniał  ją con amore bez mała przez 100  lat swojej  egzystencji  (1919-2017), nie tylko jako  światowego formatu uczony -  socjolog wsi,  ale także, a może przede wszystkim,  jako pełen pasji, nieposłuszny w myśleniu, działacz społeczny. Bez reszty  i na wielu frontach  -  ruch antyalkoholowy i spółdzielczy, ochrona przyrody,  aktywizacja społeczności  lokalnych  i  odbudowa struktur samorządowych  - zaangażowany w walkę o upodmiotowienie społeczeństwa, rozluźnianie ciasnego gorsetu omnipotencji państwa"

W prezentowanej monografii swoje teksty o Wierzbickim przygotowało wybitne grono badaczy z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce.

pozostałe wiadomości