Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Krótki Łańcuch Żywności - badania Katedry Ekologii Społecznej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został partnerem pilotażowego programu Krótkiego Łańcucha Żywności, dzięki któremu mieszkańcy Torunia i okolic będą mieli szansę zaopatrywać się w wysokiej jakości żywność bezpośrednio od producentów z regionu.
 
Badacze z Katedry Ekologii Społecznej pod kierunkiem prof. Wojciecha Kniecia odpowiadają za pierwszy etap badania marketingowego projektu, dotyczący ustalenia poziomu gotowości mieszkańców Torunia do skorzystania z oferty zakupu lokalnych produktów i surowców żywnościowych bezpośrednio od rolników.
 

Założenia metodologiczne badania opierają się na połączeniu kilku metod/technik ilościowych i jakościowych a także metod o charakterze badania w działaniu (participatory research). Wyniki mają pozwolić na ocenę potrzeb, preferencji oraz zachowań związanych z nabywaniem żywności wysokiej jakości przez mieszkańców Torunia oraz umożliwią stworzenie typologii konsumentów (profilu klienta; segmentacji rynku).

 

pozostałe wiadomości