Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra Socjologii Zmian Społecznych

Katedra Socjologii Zmian Społecznych jest kontynuacją powstałego w 2004 roku Zakładu Interesów Grupowych.  Badaczy zebranych w Katedrze interesują mechanizmy zmian społecznych zachodzących we współczesnym świecie, a w szczególności w Polsce. W obrębie Katedry prowadzone są prace badawcze w związku ze zmianami będącymi konsekwencjami rozwoju technologicznego (Krzysztof Pietrowicz, Piotr Stankiewicz), rozwoju nowych instytucji ekonomicznych (Joanna Szalacha-Jarmużek, Andrzej Meler), a także funkcjonowania masmediów (Radosław Sojak, Andrzej Meler).

Dla pracowników Katedry ważnym punktem odniesienia jest również analiza zakulisowych wymiarów życia społecznego. Prowadzone są też prace dotyczące metodologii nauk społecznych i podstaw teoretycznych socjologii.

W kontekście badań masmediów, warto dodać, że Katedra zintegrowała powstałą w 2017 roku Pracownię Badań Medioznawczych, której celem było prowadzenie badań dotyczących jakości dyskursu publicznego w mediach i jego wpływu na jakość demokracji w Polsce. W związku z tym ważnym projektem, obecnie realizowanym pod nadzorem pracowników Katedry, jest „Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego”.