Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej

Jesteśmy zespołem różnorodnym – integrujemy różne pokoleniowe doświadczenia, charakteryzujemy się niemal symetryczną różnorodnością płci, pochodzimy z różnych zakątków Polski, zdobywaliśmy wykształcenie i doświadczenie zawodowe w różnych ośrodkach akademickich, ale także mamy zróżnicowane szczegółowe zainteresowania badawcze. Łączy nas pasja do odkrywania uwarunkowań i doświadczeń jakości życia różnych grup i kategorii społecznych, ale i dążenie aby wiedza socjologiczna była użytecznym narzędziem kreowania zmian instytucjonalnych i społecznych na rzecz poprawy poziomu dobrostanu jednostek. Badamy, edukujemy, publikujemy, popularyzujemy wyniki naszych studiów, tworzymy nowe instytucje i pomagamy reformować już istniejące, angażujemy się w eksperckie doradztwo w obszarze polityki społecznej na rzecz instytucji publicznych, organizacji i przedsiębiorstw. W swojej aktywności badawczej szczególnie koncentrujemy się na takich zagadnieniach jak: wykluczenie społeczne i nierówności (w wymiarze ekonomicznym, społecznym i kulturowym), funkcjonowanie i reformy instytucji systemu pomocy społecznej, integracja i readaptacja społeczna, system edukacji, wymiar sprawiedliwości, rynek pracy, rodzina oraz opieka długoterminowa. Interesują nas kwestie zdrowia fizycznego i psychicznego, wpływ czynników społeczno-kulturowych na ciało ludzkie, warunki pracy, rozwój osobisty, przeobrażenia tożsamości w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i sprawiedliwość. Nasze studia badawcze, ale i aspiracje zespołowe oraz indywidualne łączą się z niemal wszystkimi celami zrównoważonego rozwoju – chcemy badać i projektować aby żyć w lepszym Świecie – dla innych i dla nas.