Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra Badań Kultury

Katedra Badań Kultury kontynuuje tradycję Zakładu Badań Kultury IS UMK, powstałego wraz z Instytutem Socjologii w 1995 roku. Jego założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. Janusz Mucha. Tak jak kultura jest złożona i dynamiczna, tak była i obecna problematyka badawcza interesująca pracowników Katedry jest dość heterogeniczna, chociaż z wieloma punktami wspólnymi.

Prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki interesuje się możliwościami metod wizualnych w naukach społecznych, fotografią jako zjawiskiem społecznym i internetowymi subświatami. Ostatnio realizowane projekty badawcze skupiały się na roli nowych instytucji kultury i przemianach praktyk kulturalnych Polaków. Kolejny planowany projekt badawczy będzie próbą przyjrzenia się ponadklasowej dystynkcji gry w szachy.

Prof. dr hab. Tomasz Szlendak zajmuje się badaniami nad przemianami męskości w perspektywie porównawczej, rozwiązaniami z zakresu audience development dla polskich instytucji kultury oraz badaniami nad przemianami praktyk kulturalnych. Ostatni z projektów badawczych dotyczył jakości życia klasy średniej w kulturze euroamerykańskiej. Prof. Szlendak jest dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych – Academia Rerum Socialium.

Dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK prowadzi badania w obszarze studiów nad nauką i techniką oraz socjologii medycyny, zdrowia i choroby. Obecnie interesuje się rolą danych i praktyk kwantyfikacyjnych w zakresie zdrowia, kultury i problemów ekologicznych oraz społecznym obrazem chorób zakaźnych.

Dr Beata Bielska interesuje się badawczo socjologią edukacji, socjologią seksualności i metodologią nauk.

Dr Wojciech Goszczyński przeplata badania dotyczące konstruowania wiejskości, znaczenia nowych postaw i zachowań producentów i konsumentów żywności z analizami relacji pomiędzy wiedzą o środowisku a funkcjonowaniem społeczności lokalnych.

Zainteresowania badawcze dr Malwiny Krajewskiej lokują  się na pograniczu socjologii religii, kultury i migracji. Dotyczą buddyzmu tybetańskiego, jego społecznego wymiaru, przemian praktyk religijnych i adaptacji do nowych kontekstów kulturowych.