Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Dlaczego warto wybrać studia nad nauką i technologią?

Studia nad nauką i technologią (science and technology studies – STS) to interdyscyplinarny, zróżnicowany, dynamicznie rozwijający się obszar badań, który zajmuje się współczesną nauką, technologią oraz społeczeństwem. Współczesne społeczeństwa są dogłębnie konstytuowane przez naukę i technologie, a to określa ich stratyfikacje społeczne, definiuje codzienne relacje, kształtuje dominujące wartości i procesy polityczne. Podstawowe pytanie studiów na nauką i technologią brzmi: jak zbiorowości i nauka oraz technologia wzajemnie w danym czasie na siebie wpływają i jakie są tego konsekwencje?

W ramach kierunku przewidziane są zajęcia dotyczące: krytycznej analizy funkcjonowania instytucji naukowych i transferu wiedzy naukowej, oceny ryzyka technologicznego, społecznych wymiarów projektowania innowacji, analizy przekazów medialnych (dotyczących kontrowersji wokół zmiany klimatycznej, szczepionek, sieci 5G), zarządzania konfliktami naukowo-technologicznymi na linii eksperci-obywatele, inteligentnych miast, internetu rzeczy. Wśród wykładowców znajdą się specjaliści z kraju oraz badacze z uniwersytetów zagranicznych. W toku kształcenia prowadzone będą również projekty badawcze, w których współpracować będę ze sobą prowadzący oraz studentki i studenci.

Studia nad nauką i technologią są pierwszym tego typu kierunkiem w Polsce. Z uwagi na rosnące znaczenie problemów związanych z postępem technologicznym i naukowym (nieplanowane konsekwencje wprowadzania innowacji czy degradacja środowiska), specjalistyczna wiedza na temat funkcjonowania instytucji naukowych oraz nowych technologii w społeczeństwie nabiera bardzo ważnego znaczenia. W wielu obszarach współczesnego rynku pracy wiedza o społecznych wymiarach nauki i technologii jest ponadto kluczowym i pożądanym elementem profilu absolwenta studiów wyższych. W ramach studiów Absolwentki i Absolwenci będą nabierać takich kompetencji jak ocena społecznych skutków wdrażania nowych technologii i konsekwencji rozwoju technologicznego (np. prowadzenie konsultacji społecznych), wspomaganie procesu tworzenia innowacji (np. analizy z zakresu user experience) czy analizowanie dyskursu publicznego (np. krytyczna analiza treści medialnych).

 

Absolwentki i Absolwenci kierunku studia nad nauką i technologią mogą znaleźć pracę w następujących sektorach:

INSTYTUCJE PUBLICZNE I ORGANIZACJE III SEKTORA

Konsultacje społeczne są ważnym aspektem funkcjonowania współczesnych organów samorządu lokalnego. W procesie włączania obywateli w decydowanie o przyszłości rozwoju społeczności lokalnych włączają się ponadto liczne organizacje pozarządowe. Studia nad nauką i technologią pozwalają zrozumieć, jaki wpływ nauka i technologia może mieć na mieszkańców miast, jak zmienić ich życie codzienne, a także zrozumieć ich obawy przed zmianami. Prowadzone przez nas zajęcia nauczą ponadto Absolwentów projektowania i przeprowadzania procesu konsultacji społecznych w zakresie wdrażania innowacji oraz związanego z tym wielowymiarowego ryzyka dla funkcjonowania społeczności lokalnych.

 

FIRMY TECHNOLOGICZNE

Rozwijanie innowacji technologicznych usprawniających proces pracy czy mających na celu stworzenie atrakcyjniejszego produktu to główny kierunek rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Innowacji używają jednakże konkretni ludzie w konkretnych sytuacjach. Studia nad nauką i technologią wyposażają Absolwentki i Absolwentów w umiejętność nabywania wiedzy na temat społecznego używania konkretnych innowacji, a także wspomagania procesu tworzenia nowych rozwiązań technologicznych w oparciu o rzeczywiste zachowania użytkowników. Absolwentki Absolwenci studiów nad nauką i technologią mogą starać się o pracę w firmach, dla których rozwój innowacji jest kluczowy, a które jednocześnie prowadzą badania przewdrożeniowe (np. z zakresu user experience).

 

MEDIA

Nowoczesne technologie stanowią bardzo ważny temat zainteresowania współczesnych mediów. Media są istotnym elementem transferu wiedzy naukowej i technologicznej do zbiorowości. Od sposobu przekazu zależy status innowacji technologicznej w społeczeństwie Media zarówno skupiają się na kontrowersjach związanych z rozwojem naukowo-technologicznym (np. spory wokół szczepionek czy zmiany klimatycznej), a także rozpalają wyobraźnię swoich odbiorców nowinkami technologicznymi. Absolwenci studiów nad nauką i technologią będą w stanie tworzyć zrozumiałe oraz kompetentne komunikaty prasowe na temat kontrowersji naukowo-społecznych, a także innowacji technologicznych.

 

INSTYTUCJE NAUKOWE

Studia nad nauką i technologią są ważnym oraz dynamicznie rozwijającym się obszarem badań w uczelniach polskich i zagranicznych. Europejskie strumienie finansowania badań bardzo często kierowane są na projekty naukowe związane ze społecznymi aspektami rozwoju nauki i technologii. Studia nad nauką i technologią oferowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dają możliwość rozwoju naukowego włączając studentów (poprzez seminaria magisterskie) w realizację badań prowadzonych przez wykładowców. Możliwość odbycia wyjazdu zagranicznego pozwala ponadto na nawiązanie kontaktów naukowych o charakterze międzynarodowym. Studiowanie w ramach kierunku będzie w związku z tym dobrym punktem wyjścia dla rozwijania w przyszłości kariery naukowej w ramach studiów doktoranckich bądź projektów naukowych.